Gemeente Den Haag


9 maart 1999

Heroïne-onderzoek op terrein Parnassia, locatie Albardastraat (vm Rosenburg)

Gemeente Den Haag, Parnassia en Zorgkantoor Haaglanden gaan het medisch- wetenschappelijk heroïne-onderzoek uitvoeren op het terrein van Parnassia, locatie Albardastraat (vm. Rosenburg). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voorgesteld het onderzoek naar het effect van heroïne- verstrekking uit te breiden.

De gemeente is met Parnassia overeengekomen dit medisch- wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Juist omdat het om een medisch-wetenschappelijk onderzoek gaat hebben Parnassia en de gemeente besloten om dit onderzoek uit te voeren in één van de eigen gezondheidsvoorzieningen van Parnassia, namelijk de locatie Albardastraat (vm. Rosenburg). Het pand ligt nabij de Oude Haagweg.

start

Met ingang van oktober 1999 wordt begonnen met de verstrekking van heroïne op medisch voorschrift aan aanvankelijk 25 verslaafden. In het totale onderzoek zullen 100 deelnemers meedoen. Deze komen niet allemaal tegelijk (één periode 25, één periode 50 en één periode 25). Op basis van positieve ervaringen in Amsterdam en Rotterdam zullen goede afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen over de uitwerking. Voordeel van de locatie is dat het onderzoek kan worden ingebed in een breder zorgaanbod.

voorlichting aan bewoners

Om de omwonenden te informeren wordt er op donderdag 11 maart a.s. een voorlichtingsavond georganiseerd op het terrein van Rosenburg. Hierover hebben omwonenden een brief/uitnodiging gekregen. Deze avond is ook voor de pers toegankelijk. Het is voor de pers niet toegestaan om op het terrein van Rosenburg te filmen, dit in het kader van privacy-bescherming voor de cliënten. U kunt via de voetgangersingang aan de Walnootstraat binnen komen. Wegbewijzeringsborden geven de weg naar het centraal gebouw aan alwaar de informatiebijeenkomst wordt gehouden. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van Parnassia, politie, gemeente en Zorgkantoor aanwezig om vragen van omwonenden te beantwoorden.

doel van het onderzoek

Met het onderzoek wordt bekeken of het beter gaat met de deelnemers die methadon gecombineerd met heroïne krijgen in vergelijking tot deelnemers die alleen methadon verstrekt krijgen. Gekeken wordt naar verschillen op medisch, psychisch en sociaal terrein.

besluitvorming

De gemeenteraad is 4 maart akkoord gegaan met het heroïne- onderzoek en de nieuwe financieringsconstructie: Parnassia, Zorgkantoor Haaglanden en de gemeente Den Haag.

uitbreiding

Na een positieve evaluatie hebben het kabinet en de Tweede Kamer besloten om het onderzoek uit te breiden naar Groningen, Heerlen/Maastricht, Utrecht en Den Haag.

Deel: ' Heroïne-onderzoek op Haags terrein Parnassia '
Lees ook