Gemeente Lisse

18-06-2002 Herontwikkeling binnengebied stopgezet

Het betreft het gebied Grachtweg/Heereweg/Kanaalstraat.

Dit hebben burgemeester en wethouders onlangs besloten. Uit een onderzoek naar de mogelijke invulling van het totale binnengebied is gebleken dat de plannen financieel niet haalbaar zijn. Een integrale aanpak van dit totale gebied wordt daarom niet langer nagestreefd. Over de vraag wat er met de aangekochte panden Grachtweg 3, Heereweg 191 en 191a en Kanaalstraat 12 gaat gebeuren, beraden burgemeester en wethouder zich nog.

Deel: ' Herontwikkeling binnengebied stopgezet in Lisse '
Lees ook