Gemeente Gouda


persbericht gemeente gouda
20 februari 2003

herontwikkeling brandweerlocatie

Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben groen licht gegeven voor het opstellen van een bouwplan voor de voormalige Brandweerlocatie aan de Nieuwehaven. Met Delftsche Schie Projectregisseurs uit Gouda is overeenstemming bereikt over het grondbod en het programma van eisen. Deze overeenkomst is 20 februari 2003 bekrachtigd door het overhandigen van een document van instemming van de projectontwikkelaar. Binnen drie maanden wordt een koopovereenkomst voor de locatie afgesloten. De werkgroep Brandweerlocatie onderschrijft unaniem de keuze voor deze projectontwikkelaar.

Het plan voorziet in het bouwen van circa 21 woningen en 175m2 winkelruimte. Het college en de werkgroep vonden het belangrijk dat de herontwikkeling van deze locatie van hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit moet zijn. Zo blijven het karakteristieke hoofdgebouw van de kazerne en de slangentoren behouden. Ook de voormalige paardenstal en de monumentale kastanjeboom op de binnenplaats zijn in het plan opgenomen. De Brandweerlocatie herbergt wellicht ondergrondse restanten van de kloostervleugel van de kapel van het Clarissenklooster. Indien mogelijk worden deze vloeren en fundamenten zichtbaar verwerkt in de uitwerking. Het binnenterrein krijgt een openbaar karakter met ontsluitingen richting Turfmarkt en Vrouwensteeg. Het binnenplein wordt gedeeltelijk verhoogd aangelegd. Hierdoor is het mogelijk een verdiepte parkeerkelder met 22 parkeerplaatsen te realiseren.

werkgroep

De nieuwe plannen zijn het resultaat van de interactieve samenwerking met de werkgroep Brandweerlocatie. In deze werkgroep zijn omwonenden, Stichting Platform Binnenstad West en de gemeente vertegenwoordigd. Verantwoordelijk wethouder R. van Schelven heeft zich intensief met de herontwikkeling beziggehouden. Naast gesprekken met de projectontwikkelaar en de architect Studio Spazio Architecten uit Maastricht, heeft de werkgroep, vergezeld door de wethouder, een aantal projecten van vergelijkbare kwaliteit in Utrecht en Maastricht bekeken. Het gehele traject, vanaf masterplan tot voorlopig ontwerp en ook de ontwikkeling van het definitieve ontwerp gebeurt in nauwe samenspraak met de werkgroep.

bouwkranen de stad in

Er wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp. Medio mei 2003 wordt voor betrokkenen, omwonenden en geïnteresseerden een presentatie van het plan gehouden. Vooruitlopend op de bouw vindt binnenkort archeologisch onderzoek plaats en wordt de bodem-verontreiniging verwijderd. Hiervoor wordt een aantal gebouwen gesloopt. Het is de verwachting dat maart 2004 met de bouw kan worden gestart. De oplevering staat gepland voor september 2005.

Deel: ' Herontwikkeling brandweerlocatie gemeente Gouda '
Lees ook