Gemeente Leiden

13 september 1999

Hans van Weijen

071-5165708

De fontein van Constant Nieuwenhuys spuit weer

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van het vernieuwde Kooiplein in Leiden wordt op woensdag 15 september a.s. om 13.00 uur door Tjeerd van Rij, wethouder van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Verkeer, de fontein van Constant Nieuwenhuys opnieuw in werking gesteld. Daarbij wordt 'Sieraden in de stad', het laatste deel in de reeks 'Leids Verleden', ten doop gehouden.

De fontein op het Kooiplein
Dertig jaar geleden werd het Kooiplein versierd met een fontein, ontworpen door Constant Nieuwenhuys, als vooraanstaand lid van de Cobra-groep beter bekend als Constant. Al jarenlang werkte dit kunstwerk niet meer en raakte in verval. Bij de herinrichting van het plein is ook de fontein onder handen genomen. Nu de bouwactiviteiten rond het plein gereed zijn en het plein zelf een geheel nieuw karakter heeft gekregen, wordt de fontein weer in werking gesteld. Nieuwe apparatuur zorgt ervoor dat het winkelend publiek geen hinder meer ondervindt van het waterspel.

Leids verleden
De reeks 'Leids Verleden' startte in 1993 en wordt met het twaalfde deel, 'Sieraden in de stad', afgesloten. Dit boekje gaat over de twee belangrijke fonteinen die Leiden rijk is, de Visfontein op de Vismarkt en de fontein van Constant op het Kooiplein. Daarnaast wordt door de schrijfster, Marijke Uittenbroek, een aantal beelden in de stad besproken, en wordt belicht dat het beleid om de stad te verfraaien met kunstwerken met de tijd veranderde.

Het boekje is voor 15 gulden te koop bij de Leidse boekhandels en aan de balies van het stadhuis en stadsbouwhuis. Overigens is de reeks 'Leids Verleden' als geheel bekroond door de Stichting De Best Verzorgde Boeken. Daarnaast zijn de delen 9, 'Het omheinde land', en 10, 'Het beeld verwoord', ook bekroond.

De prijs voor de bekroning bestaat uit een oorkonde en een expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam (17 september t/m 7 november), op de Frankfurter Messe (13 tot 18 oktober) en op de Leipziger Messe (23 tot 27 maart 2000).

Feest op het plein
Van 10.00 uur tot 17.00 uur zal het plein bruisen van feestelijke activiteiten voor jong en oud. Voor de leerlingen van de basisscholen is er een tekenwedstrijd georganiseerd, en er is een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam voor het plein. De winnaars ontvangen rond 14.00 uur hun prijs.

Nadere informatie bij Rutger Veldhuyzen van Zanten, dienst Bouwen en Wonen, tel.: 5165786

Deel: ' Heropening fontein Constant Nieuwenhuys Leiden '
Lees ook