Productschap Diervoeder


26/01/1999

Heroriëntatie van de positie van het CVB

De huidige uitvoering van de taak van het Centraal Veevoederbureau (CVB) in Lelystad wordt door de diervoedersector en veehouderij nog steeds gewaardeerd. Desondanks zal het CVB zich moeten beraden op het takenpakket. Alleen door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die zich binnen de sector voordoen, kan het bureau voorkomen dat de werkwijze zal vastlopen. Dit blijkt uit het rapport Koers kiezen dat onderzoeksbureau Agriment 19 januari heeft gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Diervoeder.

Belangrijkste in het rapport genoemde ontwikkelingen in de diervoedersector zijn de schaalvergroting en de wens tot onderscheiding op de markt. Hierdoor kan de behoefte aan kennisproducten van het CVB afnemen. Bovendien wordt het CVB geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen bij kennisbronnen (zoals het ID-DLO en het Praktijkonderzoek), waardoor het bureau binnen afzienbare tijd niet meer in haar eigen kennisbehoefte zou kunnen voorzien. Door zich te concentreren op een aantal kerntaken (vast te leggen in een nog te formuleren basispakket), zal het CVB volgens de onderzoekers in staat blijven transparantie, afstemming en eerlijkheid in de diervoedersector te bevorderen.

Het rapport Koers kiezen is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Productschap Diervoeder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het Productschap Diervoeder, Johan den Hartog (070 370 83 90)

Zoekwoorden:

Deel: ' Herorientatie van de positie van het CVB '
Lees ook