CNV

Herpositionering vakcentrale CNV

Op initiatief van het Dagelijks Bestuur van het CNV is gekozen voor een herpositionering van de activiteiten van de vakcentrale. Een reorganisatie zal hiervan deel uit maken. De regionale vrijwilligersactiviteiten worden anders georganiseerd, waarbij maatschappelijke profilering en verbetering van dienstverlening aan de leden centraal staan. Drie jaar geleden hebben de bonden de verantwoordelijkheid voor het regiowerk overgedragen aan de vakcentrale. De subsidie hiervoor aan de vakcentrale komt te vervallen en vloeit terug naar de bonden. Daarnaast verliest de vakcentrale CNV de contributie van de Marechausseevereniging, die het CNV 1 oktober dit jaar heeft verlaten. Ook houdt het CNV rekening met minder inkomsten op termijn in verband met de reorganisatie van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Bij elkaar betekent dit een bezuiniging van drie miljoen gulden. Het totale budget van de vakcentrale bedraagt achttien miljoen gulden op jaarbasis. Er zal sprake zijn van een vermindering van de huidige 180 arbeidsplaatsen van de vakcentrale. Hierbij zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

De afgelopen maanden heeft het CNV het regiowerk, dat enkele jaren geleden is gestart, geëvalueerd. Daaruit bleek dat de regionale dienstverlening, zoals de belastingzittingen, cursussen en rechtshulp, een succes is. Maar de regionale afdelingsactiviteiten, zoals algemene ledenvergaderingen, sloegen over het algemeen nauwelijks aan bij de leden. Daarom slaat het CNV een andere weg in. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor het verenigingswerk weer volledig bij de bonden komt te liggen. De vakcentrale blijft de succesvol gebleken diensten leveren. Ook blijft de vakcentrale algemeen maatschappelijke activiteiten die bondsoverstijgend zijn, organiseren. Een voorbeeld hiervan is het kritisch volgen van het gemeentelijk sociaal beleid.

Op dit moment is niet duidelijk hoe de nieuwe organisatie eruit zal gaan zien. In 2000 zal de heroriëntatie plaatsvinden van inzet van mensen en middelen binnen de vakcentrale CNV. In de maand januari zal het CNV-bestuur de ontstane situatie aan de leden toelichten op zes regionale bijeenkomsten. Rond de zomer van 2000 moet duidelijk zijn hoe de nieuwe structuur eruit gaat zien.


----

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

CNV-woordvoerder Willem Hooglugt: 06 . 538 376 59 of 024 . 34 48 793 (p;
CNV-voorzitter Doekle Terpstra: 06 . 513 356 71. De tekst over de toekomst van het andere regiowerk van het CNV, vindt u op de CNV-site op internet: www.cnv.nl

15 dec 99 16:44

Deel: ' Herpositionering vakcentrale CNV '
Lees ook