HERSENFEEST! Neurowetenschap in revalidatie, onderwijs, sport en kunst


Congres over de toepassing van recente neurowetenschappelijke inzichten voor vernieuwing in revalidatie, onderwijs, sport en kunst in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, zaterdag 23 november 2013.

AMSTERDAM, 20131009 -- Het HERSENFEEST! is een congres ter ere van het 25 jarig bestaan van stichting ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen) en bezegelt tevens de recente samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen. Het congres is bedoeld voor ieder – professional of leek – die geïnteresseerd is in toepassingen van neurowetenschappelijke inzichten: therapeuten, artsen, psychologen, zorgverleners, sporters, musici, leraren etc. Het congres vindt plaats op zaterdag 23 november 2013 van 9:00 - 17:00 in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Neurowetenschappen

De neurowetenschappen hebben de laatste decennia een ongekende vlucht genomen en fors aan populariteit gewonnen. Door de technologische ontwikkelingen kunnen we tegenwoordig het zenuwstelsel niet alleen in kaart brengen, maar ook actief aan het werk zien, bijvoorbeeld tijdens dagelijkse activiteiten, het (her)leren van vaardigheden en denkprocessen. We leren steeds meer hoe we deze inzichten kunnen toepassen in verschillende situaties en bij diverse ziektebeelden. Reeds meer dan 25 jaar is binnen de stichting ITON pionierswerk verricht op dit gebied.

Congres

Het HERSENFEEST! is een dagvullend congres, opgeluisterd met muzikale intermezzo’s en afgesloten met een informele borrel. Het ochtendprogramma is plenair, in de middag kan een keuze gemaakt worden tussen twee “stromen” van lezingen: enerzijds revalidatie en anderzijds sport, kunst en onderwijs.

Sprekers

Vermaarde sprekers uit binnen- en buitenland zullen tijdens het congres de nadruk leggen op de toepassing van kennis uit de neurowetenschappen. Zij zullen laten zien dat de werelden van revalidatie, sport, kunst en onderwijs hun voordeel kunnen doen bij deze toepassingsmogelijkheden.

Prof. Albert Gramsbergen (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
- Van foetus tot volwassene: de fascinerende ontwikkeling van de menselijke motoriek

Prof. Elkhonon Goldberg (Luria Neuroscience Institute, USA) (leerling van Luria)
- IJzeren gordijn voorbij? Over de Russische neuropsycholoog Luria, pionier voor de neurorevalidatie

Prof. Evert Thiery (Universiteit Gent, B)
- Het raadsel van de frontale schors. Waarom wijzen we op ons voorhoofd als iemand raar doet?

Dr. Michel Rijntjes (Universitätsklinikum Freiburg, D)
- Herordening van functies na herseninfarct: consequenties voor herstel en therapie?

Prof. Theo Mulder (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, NL)
- Beweging is meer dan spieren: over de rol van sensorische informatie bij het (her)leren van bewegingen

Dr. Paul de Kort (Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, NL)
- Aandacht voor “neglect”, een veelvoorkomend maar niet algemeen bekend symptoom na hersenbeschadiging

Prof. Peter Beek (Vrije Universiteit, NL)
- Sport is een “hoofdzaak”: het brein van de sporter en de neurale veranderingen op basis van trainen

Prof. Lutz Jäncke (Universität Zürich, CH)
- De kracht van muziek: muziek luisteren en muziek maken in relatie tot neuroplasticiteit

Mark Mieras (wetenschapsjournalist, NL)
- Leren met het brein: neurowetenschappen bruikbaar in de onderwijswereld?

Dr. Ben van Cranenburgh (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen, NL)
- Neuro-overal? De rehabilitatie van het hoofd in onze maatschappij

Aanmelden

Aanmelden voor dit congres kan via de website van het ITON (www.stichtingiton.nl)) en de website van de FBW-VU (www.fbw.vu.nl). Klik op “Lustrumcongres ITON 2013”. Het programma is hier ook te vinden.

Kosten

De kosten bedragen € 125,- (€ 60,- voor studenten) en zijn inclusief lunch en drankje na afloop. Het congres vindt plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Accreditatie is aangevraagd voor diverse beroepsgroepen.


Deel: ' HERSENFEEST! Neurowetenschap in revalidatie, onderwijs, sport en kunst '
Lees ook