Ingezonden persbericht


datum

18-12-2007

Persbericht

Jaarwisseling niet voor iedereen even feestelijk!

Herstart M.-campagne over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Het aantal incidenten van geweld tegen politiemensen en hulpverleners neemt gedurende de vier dagen rondom de jaarwisseling opvallend toe. Het aantal geweldsincidenten verdubbelt en bij de brandweer vindt 53% van al het geregistreerde geweld in deze periode plaats. Ook burgemeesters en wethouders hebben in deze periode hier veel mee te maken, omdat zij `het feestje verpesten'. De campagne uit 2006 over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak van de Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) wordt daarom herhaald. Van 26 december tot 6 januari zijn spotjes te zien op televisie die laten zien dat geweld tegen deze werknemers niet stoer is of cool, én dat je er iets tegen kunt doen.

De campagne wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De campagne laat zien dat geweld niet kan en dat wie met informatie over geweld niet naar de politie durft, anoniem kan bellen naar M. via 0800-7000. Ook biedt de campagne een steun in de rug aan alle werknemers met een publieke taak. Zij hebben net als iedereen recht op plezierige en geweldloze feestdagen. Inhoud campagne
De campagne is vooral gericht op 15- 30-jarigen die getuige zijn van agressie of geweld tegen hulpverleners en andere werknemers met een publieke taak. Deze getuigen van geweldsdelicten kennen vaak de daders, en de daders kennen hen. Daarom durven zij soms niet met hun informatie naar de politie. Melden via M. 0800-7000 kan dan een goed en veilig alternatief zijn.
De campagne krijgt net als vorig jaar vorm vanuit de gedachte: stank voor dank. Via een reclamespot op televisie wordt het publiek op een indringende wijze geconfronteerd met een hulpdienst, die er alles aan doet om zo snel Stichting M. is aangesloten bij Crimestoppers International KvK 27263770


---

mogelijk ter plaatse te zijn. Bij aankomst krijgt het personeel klappen. Naast deze spot wordt een internetcampagne ingezet.
Programma
De campagne past in het programma van het kabinet om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aan te pakken. Het gaat daarbij om hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners: politie, brandweer, ambulancepersoneel, medewerkers van gemeentelijke diensten, buschauffeurs en conducteurs, stadswachten, baliemedewerkers, ziekenhuispersoneel, enzovoorts. Al deze mensen worden met agressie en geweld geconfronteerd alleen doordat zij hun werk doen. Het programma wil met een breed scala aan maatregelen deze agressie en geweld terugdringen onder meer door krachtig en effectief te reageren als het toch plaatsvindt. Hiervoor is het essentieel dat de dader(s) worden opgespoord. De informatie van getuigen van dergelijke geweldincidenten kan bij de opsporing een cruciale rol vervullen. Daarom is campagne erop gericht mensen te stimuleren om informatie hierover te melden bij de politie, of anoniem via M.

Deel: ' Herstart M.-campagne over agressie en geweld tegen hulpverleners '


Lees ook