VERENIGING VNO-NCW

VNO-NCW: herstel economie dreigt in formatie te smoren

DEN HAAG, 27 juni 2002 De ondernemingsorganisatie VNO-NCW vreest 1,5 miljard Euro aan lastenverzwaringen voor ondernemingen, terwijl juist nu lastenverlichting broodnodig is.
'Het enige wat je niet moet doen als de economie tegenzit is het bedrijfsleven met lastenverzwaringen opzadelen. Daarmee smoor je de economie in plaats van het herstel te ondersteunen,' aldus voorzitter Jacques Schraven van VNO-NCW. Hij vreest dat het nieuwe kabinet het economisch herstel en het sociaal-economisch overleg ernstig zal belasten.

De formerende partijen schrappen onder meer de zgn. SPAK, de specifieke lastenverlichting voor werkgevers in arbeidsintensieve sectoren. Het schrappen van deze lastenverlichting verhoogt de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt met 10% en leidt daar linea recta tot banenverlies. De opbrengst gebruiken voor verhoging van de arbeidskorting van iedere werkende met ruim 10 Euro per maand is volstrekt ineffectief als arbeidsmarktinstrument. 'Dat is weggegooid geld', aldus Schraven.

Het bedrijfsleven kan ook andere lastenverzwaringen tegemoet zien, zoals het schrappen van de lastenverlichting bij het indienstnemen van langdurig werklozen en voor energie- en milieuvriendelijke investeringen. Deze lastenverzwaringen blijven voor Nederlandse ondernemingen zonder compensatie door lastenverlichtingen elders. Per saldo treedt er voor werkgevers een lastenverzwaring op van 1,5 miljard Euro. Dat komt omgerekend overeen met een verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting met 3 %. 'Zo bouwen we niet aan een sterke economie, integendeel', aldus de voorzitter van VNO-NCW.

Lastenverlichting kan worden bereikt via lagere sociale lasten voor werkgevers, door de overschotten in de tjokvolle sociale fondsen af te bouwen. De overschotten bij de sociale fondsen moeten juist nu, in de huidige benarde economische situatie, worden gebruikt om de economie zuurstof te geven en werkgelegenheid te behouden. Uit het uitgelekte regeerakkoord blijkt deze economisch noodzakelijke lastenverlichting niet. Ook wordt geen begin gemaakt met een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Ook voor de boekhouding van de Staat, die bij de formatiebesprekingen zo centraal staat, is het van belang voor ogen te houden dat belastinginkomsten nog altijd eerst door werkgevers en werknemers moeten worden verdiend. Lastenverzwaringen voor werkgevers zullen de economie verder in het dal drukken. Een verzwakking van het economische fundament doet geen goed aan de broodnodige verbetering van de publieke dienstverlening. Een sterke publieke sector vereist juist een sterke economie.

27 jun 02 17:49

Deel: ' Herstel economie dreigt in formatie te smoren '
Lees ook