Ingezonden persbericht


Herstel kantorenmarkt laat op zich wachten

Amsterdam, 18 april 2005 - Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL), vastgoedadviseurs, verwacht voor de komende tijd vooral een stabilisering van de kantorenmarkt. De vraag naar kantoorruimte zal naar verwachting licht toenemen tot stabiliseren terwijl het aanbod vooralsnog het huidige, hoge, niveau zal handhaven of zelfs nog licht verder zal stijgen. Dit blijkt uit de kantorenmarktbarometer van Jones Lang LaSalle. Met de kantorenmarktbarometer peilt Jones Lang LaSalle elk kwartaal het marktsentiment bij haar vastgoedadviseurs ten aanzien van de kantorenmarkt in de vijf grote steden. Dit marktsentiment komt tot uiting in de verwachtingen van de vastgoedadviseurs ten aanzien van de vraag, het aanbod, de huurprijzen en nieuwbouwinitiatieven voor het komende kwartaal. Herstel zet nog niet door
Een half jaar geleden kwam de barometer uit op een niveau van +1,5 (op een schaal van -15 tot +15), wat beschouwd werd als een voorzichtig optimisme ten aanzien van het herstel van de kantorenmarkt. In het eerste kwartaal van 2005 liep de waarde echter terug naar +0,5. Dit duidt erop dat het herstel vooralsnog niet krachtig doorzet. Voor het tweede kwartaal van 2005 wordt uitgegaan van:
· een stabiliserende tot licht stijgende vraag naar kantoorruimte;
· een stabiliserend aanbodniveau;

· huurprijzen die zich met behulp van incentives zullen handhaven op het huidige niveau;
· het aantal nieuwbouwinitiatieven blijft beperkt en er wordt niet op risico gebouwd.

Vraag handhaaft zich op het niveau van 2004
Met uitzondering van Eindhoven overtrof de opname in de vijf grote steden in 2004 ruimschoots de opname in 2003. In het eerste kwartaal van 2005 kwam de opname in Amsterdam en Den Haag lager uit dan in het eerste kwartaal van 2004, terwijl Rotterdam, Utrecht en Eindhoven een toename lieten zien. In vrijwel alle steden vond in het afgelopen kwartaal een aantal grootschalige transacties plaats. Zo huurde PriceWaterhouseCoopers 25.000 m² vvo in Amsterdam Zuidwest, de Rijksgebouwendienst 8.700 m² vvo in Den Haag Beatrixkwartier en 12.850 m² vvo in Utrecht Kanaleneiland en het UWV 16.700 m² vvo op de Kop van Zuid in Rotterdam. Voor 2005 als geheel wordt een handhaving van het opnameniveau van 2004 verwacht. De tophuur zal naar verwachting stabiliseren op het huidige niveau in alle vijf de grote steden, maar wordt nog wel ondersteund door incentives, zoals huurvrije periodes van, afhankelijk van de locatie, enkele maanden. Kwaliteit aanbod gaat achteruit
De vraag naar kantoorruimte bestaat vrijwel volledig uit vervangingsvraag waardoor het aanbod ondanks de toegenomen vraag vooralsnog niet zal dalen. Bovendien is de vraag met name gericht op nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte, waarbij de ruimte die wordt achtergelaten vaak verouderd is. Hierdoor neemt de kwaliteit en daarmee de verhuurbaarheid van het aanbod verder af. Jones Lang LaSalle voorziet dan ook geen evenwicht op de kantorenmarkt op korte tot middellange termijn en beschouwt herontwikkeling van verouderde gebouwen en locaties als een must om te komen tot gezondere vraag-aanbodverhoudingen. Voor een diagram van de kantorenmarktbarometer en een verklaring van de puntentoekenning, verwijzen we u graag naar de bijlage bij dit bericht.

­ einde bericht ­

Over Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) is wereldwijd toonaangevend in diensten en vermogensbeheer op het gebied van onroerend goed De organisatie is actief in meer dan 100 belangrijke markten in vijf werelddelen. Jones Lang LaSalle levert een volledig geïntegreerd dienstverleningspakket, omvattend management services, transactiegerichte services en investment management services op lokaal, regionaal en internationaal niveau aan eigenaren, gebruikers en beleggers. Jones Lang LaSalle is tevens marktleider op het gebied van vastgoed- en corporate facility management diensten met wereldwijd een beheersportefeeille van circa 78 miljoen vierkante meters. LaSalle Investment Management, is één van 's wereld grootste en meest diverse onroerend goed investment management organisaties met meer dan $24 miljard aan assets in beheer. Voor meer informatie bezoek onze site www.joneslanglasalle.com.

Bijlage bij persbericht Jones Lang LaSalle van 18 april 2004: Herstel kantorenmarkt laat op zich wachten

Bron: Kantorenmarktbarometer Jones Lang LaSalle

Verklaring punten kantorenbarometer Jones Lang LaSalle

10 tot 15 punten: Sterke afname van het aanbod, groeiende opname en stijgende huurprijzen 5 tot 10 punten: Afnemend aanbod, toenemende vraag, stijgende huurprijzen 0 tot 5 punten: Licht afnemend tot stabiliserend aanbod, toenemende tot stabiliserende vraag, licht stijgende tot stabiliserende huurprijzen -5 tot 0 punten: Toenemend tot stabiliserend aanbod, afnemende vraag, licht dalende tot stabiliserende huurprijzen
-10 tot -5 punten: Toenemend aanbod, afnemende vraag, dalende huurprijzen -15 tot -10 Sterke toename van het aanbod, afname van de vraag, en daling van de huurprijzen punten:

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: SyrinX pr & communicatie
Ingrid Wallisch
T 078 6315499 / 06 20112058
@ ingrid@syrinxpr.nl

Jones Lang LaSalle, kantoorgebouw Atrium

Strawinskylaan 3103 / 1077 ZX Amsterdam

Contact:

Ingrid Wallisch

Bedrijf

SyrinX pr & communicatie namens

Jones Lang LaSalle

Tel.nr.:

078 6315499 / 06 20112058

Email:

Ingrid@SyrinXpr.nl


Deel: ' Herstel kantorenmarkt laat op zich wachten '
Lees ook