Provincie Drenthe


Herstel N381 nog niet gereed

Assen, 4 juni 1999
Persberichtnummer 99-107Vanwege de weersomstandigheden heeft de provincie de werkzaamheden aan de N381 tussen Appelscha en Hoogersmilde vandaag niet kunnen afronden.
De op- en afritten bij Hoogersmilde blijven daardoor afgesloten. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Voor het doorgaand verkeer op de N381 geldt alleen een snelheidsbeperking. De aanwezige verkeerslichten zijn in het weekend uitgeschakeld. De provincie hoopt het werk maandag te kunnen voltooien.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365267, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Herstel N381 Appelscha nog niet gereed '
Lees ook