Gemeente Utrecht


Secretarie
Bestuursondersteuning
persbericht

 |         |Postbus 16200        | |         |3500 CE         | |         |Telefoon: 030 - 286 10 14     | |         |Fax:030 - 286 10 33      | |         |E-Mail:         | 

Herstelde uurwerk Domtoren loopt; officiele ingebruikname 6 april


Vanaf heden loopt het uurwerk van de Domtoren na een grondige restauratie weer op tijd. Wethouder René Verhulst stelt het uurwerk officieel weer in werking op 6 april om 13:30 uur. Bij die gelegenheid zal de Utrechtse volkszanger Herman Berkien het "Utrechtlied" ('Als ik boven op de Dom sta') vertolken. Aanvankelijk zou het uurwerk op 25 maart in gebruik worden genomen, maar dat werd in verband met het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden uitgesteld. Aangezien in de Domtoren niet eerder dan 6 april gelegenheid was voor een officiële ingebruikname, is besloten om het uurwerk alvast eerder weer op tijd te laten lopen.

Het uurwerk van de Domtoren werd gemaakt in 1860 door de uurwerkmaker Borrel uit Parijs. In de oorspronkelijke opzet werd de gang van het uurwerk geregeld door het tikrad en de slinger - de regulateur. In de jaren '70 van de vorige eeuw werd het uurwerk geëlektrificeerd. Deze ingreep, bedoeld als een verbetering, leidde ertoe dat het Domuurwerk vaak de onjuiste tijd aangaf. Het uurwerk en het wijzerwerk was sterk versleten en een fundamentele restauratie was noodzakelijk. Met de restauratie is de oorspronkelijke aandrijving van het uurwerk met een slinger hersteld. Ook zijn de wijzerassen gereviseerd, de wijzerplaatverlichting vernieuwd en de wijzers opnieuw verguld.

De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement te Utrecht, Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken te Asten en uurwerkmaker T. Daelmans uit Helmond. De restauratie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Succes, een inmiddels opgeheven stichting die zich bezighield met de promotie van Utrecht als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven.


Noot voor de media:
U bent van harte uitgenodigd om bij de officiële ingebruikname aanwezig te zijn. Als u aanwezig wilt zijn, dan wordt u om 13:00 uur verwacht in de Michaëlskapel in de Domtoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuurscommunicatie, 030-286 10 15.

Utrecht, 31 maart 2004


---- --


Deel: ' Herstelde uurwerk Domtoren in Utrecht '
Lees ook