Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Herstructurering opgeschort, maar fosfaattaakstelling blijft

Blijdschap of onzekerheid? Varkenshouders hoorden op 23 februari met gemengde gevoelens de uitspraak van de Haagse rechtbankpresident over de opschorting van de herstructureringswet aan. De vreugde overheerst op het moment maar tegelijkertijd dringt zich de vraag op: hoe verder met de varkenshouderij?

Uitbundig blij toonden de leden van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) zich. En terecht. Het besluit van de rechtbank betekent een grote overwinning voor de NVV-leden die het kort geding hebben aangespannen. Bij de niet-NVV-leden was de reactie wat gematigder. Zou de uitspraak ook voor hen gelden? Nu duidelijk is dat dat het geval is, verdwijnt de onzekerheid en overheerst de blijdschap ook bij hen.

Vacuüm
Dat geldt ook voor varkenshouder en NAJK-lid Arjan Bonthuis die een kort geding heeft aangespannen met LTO Nederland. Desondanks vraagt hij zich af hoe het nu verder moet. Op het moment heerst er een vacuüm, weet hij. Een uitspraak over het door minister van Landbouw ingediende hoger beroep zal nog zeker zo'n drie maanden op zich laten wachten. Tot er meer duidelijkheid is zullen varkenshouders, gewaarschuwd door ervaringen uit het verleden, maximaal van de mogelijkheden gebruikmaken, verwacht Arjan. Latente rechten zullen volledig worden benut om te voorkomen dat die ze nogmaals zonder pardon door de overheid worden afgepakt. Tegelijkertijd blijft echter de taakstelling om 14 miljoen kilo fosfaat weg te werken bestaan. ,,Daarom moeten we blijven nadenken over een manier om de eerste tien procent varkensrechten weg te werken'', meent Arjan. ,,We zijn terug bij af, maar het kan niet zo zijn dat we nu stil blijven staan. We moeten die taakstelling realiseren om aan de verplichtingen van de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.''

Oplossing
Boerenbelangenorganisaties en de overheid moeten samen tot een oplossing komen, meent Arjan. Een forse schadevergoeding voor de varkensrechten die de overheid wil innemen, is een mogelijkheid, maar weinig reëel, weet Arjan. Minister Zalm van Financiën heeft de hand op de knip en zal niet met geld over de brug komen. Opkoop en afroming van varkensrechten door de overheid zou misschien wel goede oplossing kunnen zijn, meent Arjan. Zelf heeft hij na 1 september 1998 10 procent varkensrechten bijgekocht om zijn korting aan te vullen. ,,Ervan uitgaande dat de noodwet van kracht zal worden, heb ik op dit moment 110 procent varkensrechten. Het is echter nog de vraag of ik die extra 10 procent kan benutten, los van het feit of ik extra ruimte op mijn bedrijf kan vrijmaken. Als er een goede prijs tegenover staat, ben ik dan ook zeker bereid om aan de overheid te verkopen'', vertelt hij.

Voor jonge boeren zou het echter veel beter zijn als de prijs van varkensrechten laag is, weet Arjan. Hoge prijzen zijn alleen van belang voor de stoppers en niet voor jonge boeren die vooruit willen. Voor de overheid zijn de mogelijkheden om de prijs van varkensrechten te beïnvloeden echter beperkt. Arjan vindt dat de sector daarom zelf een bijdrage moet leveren aan een oplossing om de prijs van varkensrechten in de hand te houden en de concurrentiekracht van de sector op peil te houden. Doet de sector dat niet dan zullen de varkensrechten gaan naar de varkenshouders met de dikste portemonnee.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Herstructurering opgeschort, maar fosfaattaakstelling blijft '
Lees ook