Gemeente Den Helder

voorlichtingspagina

Hertaxaties bijna afgerond

betreft:
week: week 20

Taxatiebureau Houdringe Rentmeesterskantoor BV is druk bezig met het afronden van een onderzoek in de gemeente naar de waarde van het onroerend goed. Dat is nodig omdat voor de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) een nieuwe waardepeildatum gaat gelden. Met ingang van het jaar 2001 is de grondslag voor de OZB de peildatum 1 januari 1999.

De taxaties van koopwoningen zijn inmiddels afgerond, bureau Houdringe is nu nog bezig met het in beeld brengen van de waarde van huurwoningen.

Het marktonderzoek is nodig om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de waarde van het totale woningbestand in de gemeente. Niet alle woningen worden bezocht. Het is namelijk niet mogelijk en ook niet nodig om alle woningen apart te waarderen. Veel woningen lijken op elkaar of zijn vrijwel identiek gebouwd, zoals rijtjeshuizen en flats. Het afzonderlijk bezoeken van elke woning zou veel te tijdrovend en daarmee te kostbaar en zelfs overbodig zijn. Wel wordt van elke groep vergelijkbare woningen minimaal één woning uitvoerig inpandig opgenomen. Er bestaat een geringe kans dat de taxateurs ook uw woning van binnen en buiten bekijken.

Indien uw woning op het lijstje van bureau Houdringe staat, wordt u door de gemeente schriftelijk en telefonisch benaderd voor het maken van een afspraak. Wij verzoeken u vriendelijk mee te werken. De (landelijke) Waarderingskamer oordeelt of het onderzoek van bureau Houdringe goed is uitgevoerd.

De taxateurs van het bureau zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. Dit wordt bij opname getoond. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de sectie Belastingen van de gemeente Den Helder, telefoon 671 660.

_________________________________________________________________

laaste verandering: May 18, 1999

Deel: ' Hertaxaties in Den Helder bijna afgerond '
Lees ook