Hervatting cao-overleg

Zoetermeer, 27 januari 1999

We hebben vandaag het overleg hervat. De minister heeft een derde bod gedaan, dus een tweejarig contract, waarin per 1-2-99 2,25 pct., een eindejaarsuitkering 0,5 en voor 2000 op 1 februari 2 procent.

We hebben geconstateerd dat er in het pakket van de minister met geld heen en weer geschoven is en dat we niet de indruk hebben gekregen dat de minister van het kabinet echt veel meer ruimte heeft gekregen.

We hebben als onderwijsbonden onze verantwoordelijkheden genomen om acties op 9 februari te kunnen voorkomen. Daarom hebben we onze initiële looneis verlaagd tot 3 procent en de andere percentages gehandhaafd. Vervolgens hebben wij een pakket van maatregelen geformuleerd waarover we verder onderhandelen omdat de kosten daarvan nog worden doorgerekend. Dit pakket staat tegenover het voorstel van de minister voor invoering van competentiebeloning.

Het overleg gaat morgen om half twaalf verder.

Voor informatie: Onderwijsbonden CNV
______________________________________________________________

Deel: ' Hervatting cao-overleg onderwijs '
Lees ook