Gemeente Delft

18 mei 1999
Persbericht hervatting werkzaamheden Mauriciusbrug

Op 18 mei gaan de werkzaamheden rondom de Mauriciusbrug weer van start. Rondom de landhoofden wordt een grondkerende constructie aangebracht. Dit dient ter voorbereiding op het heien en de funderingswerkzaamheden.

Een week later wordt de eerste van de in totaal achttien heipalen geslagen. Het gaat om stalen palen van twintig meter lengte. De palen worden in elementen van vier meter de grond in geslagen. De heiwerkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.

Tijdens de heiwerkzaamheden zal de Oude Delft ter plaatse van de Mauriciusbrug aan zowel de west- als de oostzijde voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer zijn gestremd. Voetgangers en fietsers kunnen ongewijzigd gebruik maken van de noodbruggen. Ook de rondvaartboot kan de huidige route handhaven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hervatting werkzaamheden Mauriciusbrug Delft '
Lees ook