RVD/DV

MINISTERRAAD: Herverdeling oliecrisisvoorraden................

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
21 januari 2000

HERVERDELING OLIECRISISVOORRADEN

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Voorraadvorming aardolieprodukten (Wva) van minister Jorritsma van Economische Zaken. Dit wetsvoorstel regelt de manier waarop Nederland crisisvoorraden aanhoudt en de manier waarop die kunnen worden ingezet bij problemen in de aanvoer van aardolie. Het voorstel verdeelt de voorraadverplichtingen die Nederland op grond van internationale afspraken moet aanhouden tussen enerzijds het oliebedrijfsleven en anderzijds de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). Het aanhouden van een voorraad van het Nederlandse olieverbruik voor minimaal 90 dagen is en blijft het uitgangspunt.

Nieuwe situatie
In tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij COVA zijn voorraadverplichting volledig dekt met eigen voorraden, regelt het wetsvoorstel dat COVA minder eigen voorraden hoeft aan te houden en deze verplichting ook kan invullen met bedrijfsvoorraden die voor dat doel zijn gereserveerd.
Voor het oliebedrijfsleven vermindert de verplichting en verruimt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor bedrijven om hun aanwezige voorraden efficiënter in te zetten.

Minder kosten
De exploitatiekosten van COVA zullen lager worden omdat reserveringen goedkoper zijn dan de huidige verplichte eigen voorraden. Daarmee zullen ook de kosten voor de burger op termijn dalen want de exploitatiekosten van COVA worden betaald door de Nederlandse gebruikers van aardolieproducten waarop accijns rust, zoals benzine, diesel en gasolie.
De verwachting is dat door dit wetsvoorstel de kosten van het oliebedrijfsleven en COVA met enkele tientallen miljoenen guldens per jaar afnemen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 21.01.2000

21 jan 00 16:47

Zoekwoorden:

Deel: ' Herverdeling Nederlandse oliecrisisvoorraden '
Lees ook