Gemeente Brunssum

Nieuwe ronde herwaardering

Vanaf 1 januari 1999 start een nieuwe ronde herwaardering van alle onroerende zaken (woningen, bedrijven en dergelijke) voor de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De nieuwe waarden gelden vanaf het jaar 2001 als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), het huurwaardeforfait van de inkomstenbelasting en de aanslag waterschapsheffingen.

De nieuw vast te stellen waarden worden bepaald aan de hand van de marktwaarde van een woning op 1 januari 1999.

Referentienet

In eerste instantie wordt een uitgebreid referentienet van woningen opgesteld. Van deze woningen wordt de waarde nauwkeurig berekend. Woningen die ongeveer gelijk zijn aan een uit het referentienet worden niet apart gewaardeerd. De waarde van deze huizen wordt afgeleid van de waarde van de referentiewoning. In het referentienet zitten in ieder geval de woningen die de afgelopen periode zijn verkocht.

Legitimeren

Het project wordt, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, uitgevoerd door taxatiebureau TOG VNG. Vanaf 1 januari 1999 bestaat de kans dat u medewerkers tegenkomt van dit bureau die foto's maken, geveltaxaties uitvoeren of een inpandige opname van de woning doen. Op verzoek kunnen deze medewerkers zich altijd legitimeren.

Meer informatie over dit onderwerp krijgt u bij het bureau heffingen, telefoon 5278531 of 5278534.

Deel: ' Herwaardering onroerende zaken gemeente Brunssum '
Lees ook