Tweede Kamer der Staten Generaal

schema14.012 herzien schema plenaire vergadering 15-16 december 1999
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 17:34

HERZIEN SCHEMA*)

Den Haag, 14 december 1999

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de rest van de week nader het vol-gen-de schema voor:
WOENSDAG 15 DECEMBER


10.15 uur Najaarsnota (26899)


15.30 uur Brief OC&W moties begroting(26800-VIII, nr. 57)

voortzetting


16.30 uur Integratiebeleid heropening


17.30 uur Suppletoire begrotingen


20.00 uur Brief TOPS

DONDERDAG 16 DECEMBER


10.15 uur VAO Melkquota


10.45 uur VAO HSL-zuid


11.15 uur VAO Electriciteitssector


11.45 uur VAO Koerdische asielzoekers


12.15 uur Aanbevelingen evaluatie enquete opsporingsmethoden voortzetting


14.00 uur Initiatief-Duivesteijn c.s. eigen woningbezit

Voortzetting


16.00 uur Europese Top Helsinki

EINDE VERGADERING: Eventuele overige VAO's en STEMMINGEN


*) Dit schema wordt verspreid onder alle voorbehoud van on-voor-zie-ne agendawijzigingen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Herzien weekschema plenaire vergadering Tweede Kamer '
Lees ook