NEDAFVALONDERNEMING

Herziene uitgave 'Veilig werken in riolen'

Het handboek
Veilig werken in riolen, een uitgave van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen, is herzien. Het handboek betreft veiligheidsvoorschriften voor de werkzaamheden aan en in het riool. Wettelijke en eigen regels en voorschriften zijn in het handboek op een overzichtelijke wijze samengevoegd en geïllustreerd. De Sectie Rioolbeheer van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen beoogt met het handboek de kwaliteit van het werken aan en in riolen te verbeteren.

Het boek is geactualiseerd naar aanleiding van recente arbowetgeving en vanwege de vervanging van P-bladen door AI-bladen. Daarnaast is een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben vooral betrekking op verkeersveiligheid bij werkzaamheden langs de weg (richtlijn 96b van het CROW). Gemeenten, waterschappen onderwijsinstellingen, adviesbureaus en andere belanghebbenden en belangstellenden kunnen via Internet, E-mail, fax en telefoon exemplaren van het handboek bestellen bij de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen. De kosten bedragen 48,-- EURO per stuk (excl. BTW en inclusief verzendkosten).

Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen
Postbus 135
4840 AC Breda - Prinsenbeek
telefoon: 076-5493777
fax: 076-5493666
E-mail: info@vnao.nl
Internet: www.vnao.nl

10 jul 02 11:01

Zoekwoorden:

Deel: ' Herziene uitgave 'Veilig werken in riolen' '
Lees ook