Herziening bestemmingsplan Dorp vertraagd

In oktober en november 1999 hebben presentaties en discussiebijeenkomsten plaatsgevonden over de Ruimtelijke Visie Dorp. Er zijn ongeveer 40 schriftelijke reacties binnengekomen. Alle reacties zijn bestudeerd.

Verkeersstudie
De gemeente heeft subsidie gekregen van Novem om een studie Verkeersprestatie op Locatie uit te kunnen voeren. Doel van deze studie is na te gaan welke maatregelen op verkeersgebied mogelijk zijn om het energieverbruik in verkeer en vervoer per huishouden te verminderen. Het terugdringen van het energieverbruik betekent tevens het verminderen van de automobiliteit, hetgeen ook de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt. Deze studie is onlangs afgerond.
Het zal echter nog enige tijd vergen de voorstellen uit de verkeersstudie en de nadere uitwerking van de visie te bundelen tot een raamplan (= de basis voor het bestemmingsplan). Bovendien wordt nader onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid. Eén en ander betekent dat de planning zoals in oktober vorig jaar is meegedeeld, namelijk dat het streven was om in februari van dit jaar het raamplan gereed te hebben, niet gehaald is.

De gemeente streeft er nu naar om in juni van dit jaar het raamplan afgerond te hebben, zodat hiervoor een inspraakprocedure gestart kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis, telefoon (079) 346 8620.Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 28 March 2000 (9:43)

Deel: ' Herziening bestemmingsplan Dorp in Zoetermeer vertraagd '
Lees ook