Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Herziening van het gewestplan Antwerpen

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Ruim- telijke Ordening, heeft de Vlaamse regering een deel van het gewestplan Gentse en Kanaalzone, op het grondgebied van de gemeenten Antwerpen, Edegem, Kapellen, Rumst, Schilde en Zwijndrecht, voorlopig vastgesteld. In deze gewestplanwijziging werden slechts enkele voorstellen opgenomen. Het zijn voorstellen die dringend moeten wor- den doorgevoerd of aanvullingen op de gewestplanwijziging van 28 oktober 1998.

In Zandvliet, in de rand van het havengebied langs de grens met Nederland - in een gebied dat wind-energetisch optimaal is gelegen - wordt een "gebied voor windmolen- park" voorzien.

Op het Bolivarplein in Antwerpen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen, wordt een gebied voorzien voor de inplanting van het nieuwe justitiegebouw.

Om de open ruimte te versterken wordt het gebied van de Nieuw-Noordlandpolder, een gebied van 176 ha, gewijzigd in niet bebouwbaar agrarisch gebied en ecologisch waarde- vol gebied. Het is een zeer belangrijk vogelgebied, dat deel uit maakt van één van de laatste poldergebieden op de rechteroever van de Schelde.

In Deurne wordt het gebied van het Sportpaleis gewijzigd in gebied voor stedelijke ontwikkeling om toekomstige multifunctionele ontwikkelingen en de eventuele bouw van een sportstadion mogelijk te maken.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 64 11 e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be

Deel: ' Herziening gewestplan Antwerpen '
Lees ook