Productschap Diervoeder

14/03/2003

Herziening uitvoering GMP-certificatie 2003

Met brief PDV3553 van 2 december 2002 zijn de GMP- en Labcode gecertificeerde bedrijven reeds geïnformeerd over de in aantocht zijnde wijziging in de uitvoering van de GMP certificatie (Wijziging certificatie GMP-regeling diervoedersector; 2-12-2002).

Op 12 februari 2003 heeft het bestuur van het Productschap Diervoeder Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2003 vastgesteld. De tekst van deze nieuwe regeling wordt in de loop van april 2003 gepubliceerd. Op grond hiervan zullen vanaf 1 juli 2003 door het productschap geaccepteerde certificatie instellingen de audits en certificering voor GMP gaan uitvoeren. Dat betekent dat de uitvoering van de audits door de Keuringsdienst Diervoedersector en de afgifte van een erkenningcertificaat door het PDV per genoemde datum worden beëindigd.

Op de website van het Productschap is hierover een tweetal documenten gepubliceerd:

Herziening uitvoering GMP-certificatie 2003

Geaccepteerde Certificerende Instellingen Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2003

De lijst met geaccepteerde certificerende instellingen voor GMP-certificatie van de nieuwe GMP-regeling diervoedersector 2003, die (onder voorbehoud van goedkeuring) per 1 juli 2003 van kracht wordt. De verwachting is dat deze lijst de komende periode nog zal worden aangevuld met andere certificatie-instellingen die zich hebben aangemeld of nog zullen aanmelden.

Geaccepteerde Certificerende Instellingen Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2003

De certificerende instellingen die geaccepteerd zijn voor certificatie van GMP-transport, GMP-gelijkwaardigheid en QC (Quality control) blijven in de database staan. Hiervoor geldt een overgangsregeling. Nadere informatie omtrent deze overgangsregeling zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Deel: ' Herziening uitvoering GMP-certificatie 2003 '
Lees ook