Ministerie van Justitie

17.09.1999

Persbericht Ministerraad

Herziening wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie

Publiekrechtelijk bedrijfslichamen (pbo.s), zoals het landbouwschap of bedrijfschappen, moeten in de toekomst de voorschriften die zij opstellen voor hun leden, zoals kwaliteitseisen aan produkten, zelf handhaven. Alleen als het gaat om regels waarbij duidelijk het belang van de volksgezondheid in het geding is, zal nog strafrechtelijk - dus het Openbaar Ministerie - worden ingegrepen. Daartoe wordt toepassing van tuchtrecht door de pbo.s uitgebreid. Nu worden de zogeheten autonome pbo-verordeningen nog vooral strafrechtelijk gehandhaafd.

Dit zijn hoofdpunten uit een wetsvoorstel van minister Korthals van Justitie. Het voorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt inzake de toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Zoekwoorden:

Deel: ' Herziening wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie '
Lees ook