Provincie Groningen


Groningen, 6 juli 1999 Persbericht nr. 158

Herzonering OV leidde niet tot minder reizigers

De invoering van de herzonering in het openbaar vervoer heeft in de provincie Groningen niet geleid tot een daling van het aantal reizigers. Dat staat in een evaluatie die GS van Groningen vandaag hebben vastgesteld. Uit gegevens van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat busreizigers in deze provincie in het laatste kwartaal van 1998 meer kilometers hebben afgelegd dan in 1997, toen de herzonering nog niet was ingevoerd. Ook het aantal reizigers is licht gestegen. Dit betekent dat de opzet van de herzonering is geslaagd. De rijkssubsidie voor het openbaar vervoer is niet verlaagd, maar zelfs verhoogd. Zodoende is het niet nodig om grote veranderingen door te voeren in de dienstregelingen van het busvervoer.

Aanleiding

Vorig jaar zijn de zones voor het busvervoer in de drie Noordelijke provincies verkleind. De zones die de openbaar vervoerbedrijven gebruikten waren groter dan in de rest van Nederland, waardoor de reizigersopbrengsten in hert Noorden lager waren. De subsidie van het rijk is gebaseerd op de reizigersopbrengsten, zodat in regio's waar deze opbrengsten stijgen, meer subsidie ontvangen. In gedeelten waar de opbrengsten verminderen neemt de subsidie dus af. Daarom besloten de provincies vorig jaar om de zonering aan te passen, zodat de reizigersopbrengsten zouden stijgen en de rijkssubsidie ook hoger zou worden. Dit om de openbaar vervoer in stand te kunnen houden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Herzonering OV Groningen leidde niet tot minder reizigers '
Lees ook