Werken & studeren: HEAO-Duaal per sept. 1999

Propedeuse Hoofdfase Flexibele onderwijsopzet

Met ingang van het studiejaar 1999/2000 start de HES Amsterdam met HEAO-DUAAL. Naast het voltijd- en deeltijdonderwijs introduceert de HES deze nieuwe vorm van onderwijs waarin werken en leren worden gecombineerd. HEAO-DUAAL leidt in vier jaar op voor een volwaardig HEAO-diploma in de opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE) en Bedrijfskundige Informatica (BI). Na het propedeusejaar zal de student 60 % van zijn tijd doorbrengen met werken in een bedrijf, terwijl 40 % van zijn tijd gereserveerd blijft voor onderwijs op de HES.

Het duale leertraject is bedoeld voor praktijkgeoriënteerde, ambitieuze en gemotiveerde studenten. Studenten die zich voor het duale traject aanmelden worden eerst uitgenodigd voor een intake-gesprek, waarna zij een advies krijgen over hun geschiktheid om het duale traject te gaan volgen.

Globale opzet van de studie

Propedeuse

Het propedeusejaar is een oriënterend jaar waarin de student samen met zijn studiebegeleider op de HES kan bepalen of de keuze die hij heeft gemaakt voor het duale traject een goede keuze is geweest. In het propedeusejaar wordt de student in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de beroepspraktijk, maar er is nog geen sprake van een arbeidscontract met een werkgever. In het propedeusejaar wordt eerst de noodzakelijke basiskennis overgedragen, minimaal 90 % van de studiepunten in het propedeusejaar worden op de hogeschool verdiend. Aan het einde van de propedeuse maakt de student pas zijn definitieve keuze: gaat hij verder in het duale traject op besluit hij toch door te gaan met een van de voltijdse of deeltijdopleidingen die de HES aanbiedt. Een "verkeerde" keuze aan het begin van de studie behoeft dus geen gevolgen te hebben voor het verdere verloop van de studie.

Hoofdfase

De student die na zijn propedeuse definitief kiest voor het duale traject zal in de hoofdfase een baan krijgen aangeboden die aansluit bij zijn kennis- en ervaringsniveau. De student krijgt behalve een salaris ook studiepunten voor het werk dat hij verricht. Naast drie dagen werken gaat de student ook twee dagen naar de hogeschool. De HES Amsterdam heeft uitstekende relaties met het bedrijfsleven. In samenwerking met Randstad Uitzendorganisatie bv. zorgt de HES voor het vinden van een geschikte werkplek. Op die werkplek wordt de student begeleid door een bedrijfsmentor en een docent van de hogeschool. Studie en werk zijn optimaal geïntegreerd: opdrachten die tijdens de studie moeten worden uitgewerkt hebben betrekking op de werksituatie.

Flexibele onderwijsopzet

Een student die kiest voor het duale traject kan in zijn eigen tempo studeren. Vanaf de hoofdfase van de studie zijn individuele leerroutes mogelijk. Het onderwijs is flexibel opgezet, modulen worden overdag en ‘s avonds aangeboden. Het ontwikkelde lesmateriaal is geschikt voor zelfstudie. In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologie. Studenten kunnen vanaf hun werkplek of vanuit hun huis contact onderhouden met de hogeschool. Internet, intranet, geautomatiseerde flexibele toetsing, e- mail maken deel uit van een moderne ICT-rijke leeromgeving.

©1999 HES Amsterdam

Deel: ' HES Amsterdam start HEAO-Duaal '
Lees ook