Het Amsterdamse Museum Geelvinck verhuist


Vernieuwde opzet gericht op de historische piano

Amsterdam, 20151215 -- Na ruim een kwart eeuw verhuist Museum Geelvinck uit zijn huidige locatie aan de Amsterdamse Herengracht. Vanaf voorjaar 2017 zal een belangrijk deel van de collectie te zien zijn in het Geelvinck MuziekMuseum in Zutphen. Tevens voert het museum gesprekken over een nieuwe locatie in de Amsterdamse grachtengordel. De huidige locatie, het Geelvinck Hinlopen Huis, is nog open voor het publiek tot en met 20 december 2015. De concertreeks wordt vanaf voorjaar 2016 op meerdere locaties voortgezet.

Na de afgelopen jaren verschillende toekomstscenario's te hebben geanalyseerd, stelt Museum Geelvinck de historische piano in zijn beleid centraal. Wij willen daartoe op enkele locaties in en buiten Amsterdam publiekspresentaties gaan realiseren. Over ruim een jaar zal de eerste multimediale opstelling in Zutphen worden geopend. De Gemeente Zutphen stelt het Huis 'De Wildeman' aan de Zaadmarkt aan ons ter beschikking. Uit deze museumlocatie zal in de loop van 2016 Museum Henriëtte Polak, samen met het Stedelijk Museum Zutphen, verhuizen naar hun nieuwe gebouw, de 'Hof van Heeckeren', dat momenteel gerenoveerd wordt. Reeds op 27 december 2015 vindt de eerste activiteit in Zutphen plaats: de zesde editie van het Geelvinck Wandelconcert in samenwerking met BRISK, Camerata Trajectina en Musica Amphion. In de loop van 2016 zullen in Zutphen ook Geelvinck-kamerconcerten en andere activiteiten worden opgestart. Wij werken daarbij nauw samen met het Beethoven Festival. Zo zal ook het concours, de masterclasses en een deel van de concerten van het Geelvinck Fortepiano Festival in oktober daar plaatsvinden. Een gedeelte blijft in Amsterdam (o.a. het Weekend van de Verlichting in Felix Meritis), naast eveneens concerten in Kasteel Heeswijk (bij Breda) en op andere locaties door het land, zoals in Beverwijk en 't Harde (Veluwe).

De huidige locatie van Museum Geelvinck zal nog tot en met 20 december 2015 voor het publiek geopend zijn. De collectie zal daarna tijdelijk worden opgeslagen, deels in het depot van het Amsterdam Museum. De huidige dependance van het museum in de Posthoornkerk blijft voor rondleidingen op afspraak geopend. In de loop van 2016 zullen wij aanvangen met de collectie digitaal te ontsluiten.

Al ruim tien jaar onderscheidt Museum Geelvinck zich van andere grachtenhuismusea door zijn wekelijkse  concerten, waarvan kamermuziek op de historische piano de kern vormt. In oktober 2015 vond de vijfde editie van het Geelvinck Fortepiano Festival plaats met meer dan veertig concerten, een symposium, concoursen en masterclasses. Ons 'Wandelconcert', dat deze winter zijn zesde editie kent, rollen wij inmiddels uit naar andere steden, zoals Haarlem en Zutphen. Centraal in onze muzikale activiteiten staat de Sweelinck Collectie, de belangrijkste Nederlandse collectie werkende historische piano's in museaal bezit. Dankzij ons innovatieve plan wordt deze collectie nu stapsgewijs voor een breed publiek ontsloten. Onder ons beheer worden de historische piano's gefaseerd in muziekkamers van kastelen, buitenplaatsen en andere historische locaties door heel Nederland geplaatst, zoals bijvoorbeeld op Kasteel Heeswijk, en doen jonge professionele musici publiekservaring op. Bovendien faciliteert Museum Geelvinck het Conservatorium van Amsterdam.

Eind jaren '80 van de vorige eeuw kon het initiatief voor het huidige Museum Geelvinck door de financiële steun van de Zwolse industrieel G.A.H. Buisman Jzn. (1930-2005) van start gaan met de restauratie van het Geelvinck Hinlopen Huis. Onder leiding van zijn oudste zoon, Jurn Buisman, en vanaf 1997 de cultureel antropologe Dunya Verwey, is in de afgelopen 25 jaar een professionele museumorganisatie opgebouwd. Het huidige museum drijft op een team van bijna 80 vrijwilligers (de “Vincken”) en een bescheiden professionele staf onder het dagelijks management van de zakelijk directeur Roland Spek.

Het museum heeft zich de laatste 15 jaar vooral gericht op het wonen in het grachtenhuis, waarbij de kernperiode van het Geelvinck Hinlopen Huis – de uitgebreide 18e eeuw en de eerste helft 19e eeuw – gerelateerd wordt aan onze huidige samenleving. De geschiedenis van zijn bewoners en hun families dient daarbij als kapstok. Wij hebben de afgelopen jaren naam gemaakt met tentoonstellingen die "vergeten" aspecten van dit verleden onder de publieke aandacht brengen, zoals 'Pas op: Breekbaar!' (porselein toen en nu), 'Indië Thuis' (Nederlands Indië), 'Naar Buiten!' (de buitenplaats), 'Swart op de Gracht' (slavernijverleden) en '1813: Nederland door de Russen bevrijd!'. In deze tentoonstellingen hebben wij er naar gestreefd met een discipline-overschrijdende opzet inspirerende relaties te leggen tussen onze dagelijkse realiteit enerzijds en het huiselijk leven in de 18een 19eeeuw anderzijds. Wij zullen deze lijn voortzetten in de publiekspresentaties over de ontwikkeling van de piano en zijn muziek in haar historische context. Het Geelvinck MuziekMuseum Zutphen zal hiervan – onder meer met een ingerichte stijlkamer – een klinkend voorbeeld worden.


Deel: ' Het Amsterdamse Museum Geelvinck verhuist '
Lees ook