Persbericht

14-Jan-00 Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 1998


Daling van het aantal toe- en uittreders in het arbeidsbestand in de bouwnijverheid

In 1997 traden 18.852 werknemers uit het arbeidsbestand, ruim 2.600 minder dan in 1996. In 1998 traden 20.612 werknemers toe tot het arbeidsbestand rond 3.500 minder dan in 1997. Het betreft zowel de nieuwe toetreders als de hertoetreders. In 1998 bedraagt de omvang van het arbeidsbestand in de bouwnijverheid 226.091 werknemers. Dit betekent een zeer geringe stijging met 0,8 procent ten opzichte van 1997. Er zijn in 1998 voor het eerst meer dan 1.000 werkzaam op de bouwplaats waarvan ruim 60 procent als uitvoerder.

Deze en onderstaande gegevens zijn ontleend aan het zojuist gepubliceerde rapport Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 1998 uitgebracht door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid te Amsterdam.

Zoals gemeld is het totaal aantal toetreders in 1998 is met bijna 3.500 afgenomen ten opzichte van 1997. Vooral het aantal nieuwe toetredingen is gedaald, en wel met ruim 3.750. Van de in de bouw werkzame vrouwen trad in 1998 ongeveer 20 procent voor het eerst toe tot de bouw. Bij de mannen ligt dit percentage op 6 procent. Ook het percentage hertoetreders ligt bij de vrouwen hoger dan bij de mannen. Bij de vrouwen is bijna 9 procent hertoetreder terwijl dit percentage bij de mannen op ruim 2,5 procent ligt.

De stijging van het arbeidsbestand in 1998 met 0,8 procent in vergelijking tot 1997 gaat gepaard met een stijging van de netto capaciteit tot gevolg van 1,9 procent. De bruto capaciteit is In 1998 echter gestegen met 1,4 procent. Deze sterkere stijging van de netto capaciteit is een gevolg van het geringe beroep op het vorstverlet inde winter van 1997 op 1998. Het aantal manjaren ziekte is in 1998 voor het eerst sinds jaren gestegen. De werkloosheid bleef op het niveau van 1997. De verloren capaciteit uitgedrukt in procenten van de bruto capaciteit is in 1998 op het laagste nieveau sedert 1990, namelijk 9,0 procent tegen 9,5 procent in 1997. Het percentage van het arbeidsbestand dat een uitkering krachtens de werkloosheidswet heeft ontvangen kwam in 1995 nog uit op 20 procent, is in 1997 gedaald tot 12 procent en daalt in 1998 verder tot ruim 11 procent. Zie publicatie: Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in1998

omhoog omhoog

Zoekwoorden:

Deel: ' Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 1998 '
Lees ook