MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

28-06-2002
Het begin van het einde van de Pemba-boete

Na jaren intensieve lobby is eindelijk het begin van het einde van de Pemba in zicht! De drie grote politieke partijen betrokken bij de kabinetsformatie hebben besloten deze gewraakte wao-boete voor het kleine mkb (tot 25 werknemers) daadwerkelijk af te schaffen. Een belangrijke eerste overwinning voor MKB-Nederland. Nu nog de grotere bedrijven.

De Pemba-boete is ondernemend Nederland al sinds de invoering een doorn in het oog. Een Russische roulette, daarmee vergeleek de voorzitter van MKB-Nederland recent nog de maatregel. Werknemers die volledig buiten de schuld van het bedrijf om in de wao belanden (bijvoorbeeld op vakantie, of bij het klussen thuis), zadelen hun werkgever op met een forse boete, oplopend tot tienduizenden euros. Voor iets waar deze geen enkele invloed op heeft. Vooral bij kleine bedrijven komt dit hard aan. Een bijkomende factor is dat de wao-instroom in het midden- en kleinbedrijf laag is, zeker in vergelijk met het grootbedrijf.

Actievoeren
MKB-Nederland vindt het dan ook niet meer dan terecht dat juist de groep van kleinste ondernemers gevrijwaard gaat worden van de boete. Maar dat neemt niet weg dat ze doorgaat met actievoeren om ook voor de rest van het mkb de Pemba-systematiek af te schaffen. Anders dreigt er nog steeds voor een deel van de bedrijven een zeven jaar lange financiële verantwoordelijkheid voor de werkgever en dit is onacceptabel. Het recent ingezette Pemba-offensief gaat dan ook door. Allereerst via het beïnvloeden van de politieke partijen en vooral de coalitiepartners die bezig zijn met het opstellen van het regeerakkoord. Maar ook met een estafette-actie met de aangesloten branche- en regionale organisaties. Die roepen hun leden-ondernemers op steun te betuigen aan het Pemba-offensief en de meest schrijnende voorbeelden te melden. De reacties worden gebundeld en aangeboden aan de politieke partijen.

Ten derde proberen meerdere regionale organisaties, in navolging van MKB-Amsterdam, afspraken te maken met de plaatselijke sociale diensten om werkgevers die bijvoorbeeld langdurig werklozen in dienst nemen te compenseren voor het financiële risico dat zij lopen als die werknemers ziek en arbeidsongeschikt raken. Via een speciale verzekeringsconstructie waarbij de sociale dienst de premies betaalt, krijgt de werkgever de financiële schade vergoed. Tot slot houdt MKB-Nederland nog steeds de mogelijkheid van een juridische proefprocedure boven de markt, om desnoods de Pemba juridisch te bestrijden.

Preventie
Het is uitdrukkelijk niet de inzet van MKB-Nederland om te komen tot één landelijke uniforme premie. De wens is wel om te komen tot een bepaalde vorm van premiedifferentiatie, maar dan één waarbij de premie per sector berekend wordt en waarbij recht wordt gedaan aan bedrijfsgrootte. Zo loont het voor branches om te investeren in preventie en reïntegratie, blijft solidariteit voldoende gewaarborgd, maar zijn we af van zowel de ingewikkelde discussies over bedrijfs- en sociale risicos en het Russische roulette karakter van de Pemba.

Deel: ' Het begin van het einde van de Pemba-boete '
Lees ook