Novem

21-3-2003
Het bijstoken van bio-olie in een 350 MWe aardgascentrale

In dit artikel wordt de technische en economische haalbaarheid van groene electriciteitsproduktie gepresenteerd, gebaseerd op het bijstoken van bio-olie in een aardgas gestookte
elektriciteitscentrale. Een verbrandings-campagne met 15 ton bio-olie toonde aan dat aardgas gestookte elektriciteitscentrales bio-olie kunnen verwerken met slechts een minimale behoefte aan aanpassingen. De verbrandingscampagne is uniek vanwege drie redenen:

1) de campagne is uitgevoerd met behulp van een aardgascentrale met een vermogen van 350 MWe terwijl vorige campagnes gelimiteerd waren tot 20 MWe generatoren;

2) aardgas werd vervangen in plaats van kolen;

3) bioolie is omgezet in 25 MWh aan electriciteit, hetgeen equivalent is aan het jaarlijke electriciteitsverbruik van 8 Nederlandse gezinnen.

Het Nederlandse ontwerp van een 50 ton/dag bio-olie produktiefabriek is in een vergevorderd stadium. Deze fabriek maakt gebruik van een pyrolyseproces om hout in bio-olie om te zetten. De asvrije bio-olie wordt vervolgens geleverd aan een aardgasgestookte
elektriciteitscentrale om aardgas te vervangen in een bijstookmode. Omdat aardgas gestookte elektriciteitscentrales niet voorzien zijn van stofafvanginrichtingen, zijn asvrije brandstoffen van speciaal belang voor de exploitanten van aardgascentrales. De produktiekosten van de bio-olie zijn 6 Euro/GJoil hetgeen vergelijkbaar is met de brandstofkosten van aardgas. Tot slot; de olie wordt gekenmerkt als een groene energiebron en kan als middel dienen om de CO2 emissiereduktie doelstellingen te realiseren.
aanvragen

Het bijstoken van bio-olie in een 350 MWe aardgascentrale ( PDF bestand 816k )

Zoekwoorden:

Deel: ' Het bijstoken van bio-olie in een 350 MWe aardgascentrale '
Lees ook