Het eerste Nieuwegeinse referendum komt er aan!

Tijdens de raadsvergadering van december besprak de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de GroenLinks fractie. GroenLinks stelde voor dat de gemeenteraad het initiatief zou moeten nemen tot het houden van een referendum voor de plannen rond de Binnenstad. PGN en CDA steunden dit voorstel. Een meerderheid van de gemeenteraad was echter van mening dat een initiatief tot het houden van een referendum vanuit de bevolking zou moeten komen.

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks dat werd verworpen tijdens de raadsvergadering van december kreeg vrijwel onmiddellijk een vervolg. Vanuit de bevolking werd het initiatief genomen tot het houden van een referendum. Op 29 december kwam de initiatiefneemster samen met vertegenwoordigers van GroenLinks, PGN en het CDJA bijeen. Doel het afstemmen van de plannen.

Al op 4 januari konden, tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, aan Burgemeester Laan de eerste 1000 handtekeningen worden aangeboden. Op dit ogenblik zijn er ruim 2500 handtekeningen opgehaald. Maar we gaan nog even door om een duidelijk signaal naar de gemeente af te geven.

Op donderdag 28 januari moet de raad een besluit nemen over de plannen voor de Binnenstad. Mocht er echter een geldig referendumverzoek liggen dan zal de raad de besluitvorming opschorten.

Dan zal de vraagstellingscommissie aan de slag moeten. Haar taak is het formuleren van de referendum vraag. Pas na het referendum zal de raad een definitief besluit nemen over de plannen voor de Binnenstad. Voor de gemeente kan dit een aanzienlijke vertraging betekenen. Het referendum in Nieuwegein heeft echter de status van "raadplegend" dit betekent dat de gemeenteraad de uitslag van het referendum naast zich neer kan leggen.

In een volgende Onraad zullen wij u verder informeren over de stand van zaken rond het referendum.

Tijdens de raadsvergadering van 17 december toen het initiatief voorstel van GroenLinks aan de orde kwam bleek dat er voor het houden van een referendum geen bedrag in de begroting 1999 was opgenomen. Dit ondanks eerdere toezeggingen in het voorjaar 1998. Mocht de raad besluiten tot het houden van een referendum dan heeft de portefeuillehouder Financiën dus een probleem.

PGN heeft voor Nieuwegein

Deel: ' Het eerste Nieuwegeinse referendum gaat over de binnenstad '
Lees ook