FNV

Het Europafestival van FNV en bonden
Europa - S.Willems@fnv.etuc.org

Europa moet socialer worden. Meer debat is ook gewenst, want Europa staat té ver van burgers af. FNV en bonden organiseren op 11 oktober een groots Europafestival. Europa is niét alleen het Europa van de bedrijven, maar ook van de burgers en de vakbonden. Dat willen FNV en bonden laten zien op het Europafestival, dat 11 oktober plaatsvindt. Het festival is bedoeld voor jongeren en vakbondsleden en biedt een pluriform, prikkelend inhoudelijk én cultureel programma.

EEN SOCIALER EUROPA, DICHTER BIJ BURGERS
Met dit festival willen we laten zien wat de FNV inzet in Europa is en wat er volgens de FNV nog moet gebeuren. Tot nu toe is de aandacht teveel gericht op het "Europa van markt en munt" en te weinig op een sociaal Europa, " het Europa van de burger". Daarom vragen we, aan de vooravond van de invoering van de Euro, aandacht voor zaken als sociale zekerheid, werkgelegenheid, armoede, gelijke kansen beleid en medezeggenschap in Europa.

WIE DOET ER MEE
Bij debatten, workshops en presentaties zullen vele "hot shots" aanwezig zijn. Kitty Roozemond, Lodewijk de Waal, maar ook staatssecretaris Hoogervorst, europarlementariërs als Ieke van den Burg, Kathelijne Buitenweg en Theo Bouwman, tal van bondscollega's én externe deskundigen. Tooske van TMF, Lennart Booij en Paulien Osse nemen de presentatie voor hun rekening! Het festival vindt plaats in de Haagse Hogeschool en we verwachten zo'n 1500 deelnemers. Het programma is bijna rond, de werving start binnenkort. Aanmelding verloopt via de FNV bonden. (12/07/2001)

Meer Europees nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/europa

Deel: ' Het Europafestival van FNV en bonden Europa '
Lees ook