ORIENTA

Het Europees Salon voor Opleidingen en Jobs

Het Europees Salon van de Student staat sinds twee jaar in het teken van de vooruitgang. Het Salon werkt actief verder aan haar metamorfose, met als doel: de bezoekers veelzijdige kwaliteitsinformatie bieden in een altijd dynamisch en gezellig kader.

Op de editie 1998 werd het commerciële aspect minder beklemtoond, wat door de pers unaniem werd toegejuicht. Vandaag wil het Salon nog meer aandacht besteden aan beroepsopleiding, permanente vorming, de band tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt en tewerkstelling. Daarom heet ze voortaan ORIENTA, het Europees Salon voor Opleidingen en jobs.

het Europees Salon voor Opleidingen en jobs.wordt meer dan ooit een ontmoetingsplaats voor al wie wil leren, zijn kennis wil uitbreiden, een opleiding wil volgen of zijn capaciteiten wil ontwikkelen, ongeacht zijn leeftijd.

het Europees Salon voor Opleidingen en jobs.heeft plaats van donderdag 18 t.e.m. zaterdag 20 november 1999 in Paleis 7 van het Tentoonstellingenpark in Brussel. Er komen 5 afzonderlijke dorpen voor onderwijs- en vormingsinstellingen, beroepsverenigingen en bedrijven die aanwerven.

het Europees Salon voor Opleidingen en jobs.is dan ook een unieke kans om kennis te maken met de talrijke universitaire of beroepsopleidingen, bedrijven en officiële instellingen die hier vertegenwoordigd zijn.

5 dorpen voor nóg meer informatie

De Beurs omvat 5 afgescheiden zones of "dorpen"

CAMPUS: het dorp voor het hoger onderwijs

Het Campus-dorp is bestemd voor de Belgische universiteiten en hogescholen, en voor informatiediensten of diensten voor beroepskeuzevoorlichting.

MBA: het dorp voor de opleidingen van de derde cyclus

In het MBA-dorp vinden we specialisatieopleidingen, opleidingen van de derde cyclus en internationale MBA-programma's.

INTERNATIONAL: het dorp van het internationale hoger onderwijs

Het internationale dorp is niet alleen voorbehouden voor alle buitenlandse onderwijsinstellingen die hun programma's in België willen promoten, maar ook voor officiële Europese instellingen die specifieke diensten aanbieden voor jongeren.

VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN: het dorp voor de permanente vorming

Hier kunt u terecht voor instellingen voor permanente vorming, talenscholen, informaticaopleidingen, avond- en weekendcursussen, … Kortom, opleidingen voor een zeer ruim publiek.

JOBSTARTERS: het dorp voor de tewerkstelling en de rekrutering

Het Jobstarters-dorp is bestemd voor bedrijven die aanwerven, van KMO's tot multinationals, en voor beroepsverenigingen die de bezoekers informatie willen verschaffen over beroepen en tewerkstelling.

Enkele cijfers

Statistieken van de 11de editie - steekproef van 600 bezoekers

Totaal aantal bezoekers van de zone Jobstarters : 3.185

Leeftijd van de bezoekers van de zone JOBstarters

Taal van de bezoekers

Studieniveau van de bezoekers

Gezochte informatie

Persoverzicht: een opmerkelijke evolutie

"Na 10 jaar trouwe dienst is het Europees Salon van de Student aan vernieuwing toe: een nieuwe filosofie, een ander tijdstip, nieuwe zones, … Het doel blijft evenwel hetzelfde: informeren (…)" Virus

" Studeren en de juiste studiekeuze make, een job zoeken of misschien een tijdje in het buitenland studeren, … ". Weekend Knack

"De clubruimte waar vorige jaargangen drank en versnaperingen werden aangeboden, ruimt baan voor extra informatiestands ." Gazet van Antwerpen

"Het Salon zal immers voortaan jaarlijks in november plaatsvinden (…) een terugkeer naar de bron, waar informatie en dialoog over de hogere studies centraal staan." De Standaard

"Dit jaar is er ook ruimte voor Jobstarters, waar studenten met ambities (…) wel hun voordeel kunnen halen. (…) ook de internationale stands blijven een vaste waarde, dit jaar waren de scholen en instellingen van Canade, Cuba, Ghana (…) ." Vlan

Onze communicatiecampagne

Onze communicatiecampagne is een marketing-mix die zich tot de verschillende doelgroepen van de Beurs richt.

Doelgroepen:

* leerlingen en studenten (van 16 tot 22 jaar) * pas afgestudeerden en jonge kaderleden (van 22 tot 30 jaar) * volwassenen die zich willen bijscholen

Above the line:

Er wordt een advertentiecampagne opgezet in de belangrijkste dag- en weekbladen, op de belangrijkste radio- en tv-zenders en in de vakpers:

* De Standaard * La Libre Belgique * Le Vif-L'Express * Knack * Job@ * GO Student * RTBF TV en Radio * VRT Radio enz.

Below the line:

Rechtstreekse acties bij de verschillende doelgroepen:

* Affiches * Verspreiding van kortingbons * Actie op de campussen * Mailing naar de onderwijsinstellingen * Telemarketing

Public relation:

Een complete pr-campagne die zich tot alle Belgische en Europese media richt

* Persconferentie * Perscommuniqués * Persdossiers * Telemarketing

Aanvullende informatie

Datum:

Van donderdag 18 tot zaterdag 20 november 1999

Plaats:

Brussels Expo - Paleis 7

Openingsuren:

Elke dag van 10 tot 18 u. Op vrijdag tot 20 u.

Toegangsprijs:

Vol tarief: 200 BEF Kortingbons: 100 BEF Schoolgroepen: 100 BEF

Contactpersonen:

Exhibition Manager: Guy van der Beken Coördinatrice: Virginie Depréay

Tel.: +32 2 741 61 62

Organisatie:

CPE nv Legerlaan 24 B-1040 Brussel

Tel.: +32 2 732 04 04

Per fax: +32 2 732 05 09

Website:

www.cpexpo.com - klik op "orienta"

E-mail:

student@cpexpo.com

Aarzel niet contact met ons op te nemen!

Deel: ' Het Europees Salon voor Opleidingen en Jobs '
Lees ook