Uit een nieuw rapport van GlobEcon wordt geconcludeerd dat de berekeningen voor het broeikaseffect van de Richtlijn duurzame energie met het oog op buitenlandse biobrandstoffen fout zijn en met opzet tegen palmolie zijn gekeerd

Uit een nieuw rapport van GlobEcon wordt geconcludeerd dat de berekeningen voor het broeikaseffect van de Richtlijn duurzame energie met het oog op buitenlandse biobrandstoffen fout zijn en met opzet tegen palmolie zijn gekeerd

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)-- 20100413 --

Vandaag presenteerde dr. Gernot Pehnelt van GlobEcon in het Europese Parlement een nieuw onderzoek dat de vooroordelen onthulde van de Richtlijn duurzame energie tegen buitenlandse biobrandstoffen. Het rapport, „Europees beleidsregels voor palmolie: de feiten toont aan dat de standaardveronderstellingen die in de richtlijn over de ecologische effecten van buitenlandse biobrandstoffen zijn opgenomen een weerspiegeling zijn van de politiek en niet van de wetenschappelijke of economische realiteit. Dr. Pehnelt waarschuwt dat de bijwerkingen variëren van politieke wrijving en handelsgeschillen tot ernstige economische belemmeringen voor ontwikkelingslanden, en hij verklaart:

Terwijl het gebruik van biobrandstoffen in heel de EU stijgt, stijgt tegelijkertijd het aantal milieuactivisten dat bezwaar heeft tegen het gebruik ervan. Helaas zijn veel van de beweringen dat buitenlandse biobrandstoffen (met name palmolie) het milieu bedreigen zwak en sommige zijn zelfs volkomen ongegrond.

Dit nieuwe onderzoek onderstreept dat de Richtlijn hernieuwbare energiebronnen vooringenomen is tegen producenten van biobrandstoffen die niet uit de EU komen, bijvoorbeeld Aziatische palmolie. De EU heeft protectionistische maatregelen in de Richtlijn opgenomen, en wel op aandringen van anti-ontwikkelingsmilieuactivisten en de niet-concurrerende Europese bedrijfstak voor biobrandstoffen. Deze maatregelen stellen onrechtvaardige waarden vast voor broeikasgasreductie voor buitenlandse biobrandstoffen waardoor ze niet op de markt kunnen komen.

Bovendien toont het rapport het volgende aan: de rijke biodiversiteit in palmplantages, de uitstekende boombedekking die palmoliebomen bieden en de voordelen van de rendementen per hectare van deze gewassen die weinig energie en kunstmest kosten.

Misschien is het allerbelangrijkste nog wel het feit dat palmolie de economische groei in de ontwikkelingslanden sterk kan bevorderen waardoor honger en armoede drastisch kunnen worden verminderd in de gebieden die actief deze waardevolle gewassen kweken. Het wordt tijd dat we in Europa niet alleen de voordelen van palmolie op het gebied van energie en het milieu erkennen, maar ook het lijden in tropische landen met lage inkomsten dat door de palmoliecritici helaas in stand wordt gehouden.”

Om een exemplaar van het onderzoek te downloaden gaat u naar https://www.globecon.org/en/publications/globecon-research-papers.html.

Als u een gesprek met dr. Gernot Pehnelt wilt hebben of als u meer wilt weten over zijn nieuwe onderzoek, neem dan contact op via: +49 179 1220589 of gp@globecon.org.

GlobEcon is een onafhankelijk research- en adviesinstituut dat is gevestigd in Jena, Duitsland. GlobEcon ontwikkelt samen met zijn partners goed beargumenteerde en op de praktijk gerichte onderzoeken over actuele economische en politieke kwesties. De research van het adviesbureau concentreert zich op gezondheidseconomie, ontwikkelingseconomie, concurrentiebeleid en internationale betrekkingen. Daarnaast biedt GlobEcon beleidsvormers uitvoerige achtergrondinformatie en op maat gemaakte analyse- en adviesdiensten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Dr. Gernot Pehnelt, +49 179 1220589

gp@globecon.org

Deel: ' Het Europese biobrandstoffenbeleid is bevooroordeeld '


Lees ook