het gedicht van Gorinchem, 16 januari 1999

Mensen gevraagd (Coert Poort)

Mensen gevraagd om de vrede te leren

waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.

Mensen die de wegen markeren

waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden

en om tegen de waanzin de straat op te gaan.

Mensen gevraagd om de tekens te duiden

die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken

voor een andere tijd en een nieuwe moraal.

Mensen om ijzer met handen te breken

ook al lijkt dat ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen

verontrust door een wapen dat niemand ontziet.

Mensen die helder de waarheid beseffen

dat wie mikt op een ander ook zichzelf beschiet.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede

voor het behoud van de aarde en al wat daar leeft

wapens het liefst tot een ploeg willen smeden

voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd

Er worden mensen gevraagd

Dringend mensen gevraagd

Mensen te midden van mensen gevraagd.

Deel: ' Het gedicht van Gorinchem '
Lees ook