Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Het grote OGZ-spel

Het aantal ouderen zal in onze samenleving de komende jaren snel groeien. Versterking van de sociale en maatschappelijke participatie en het stimuleren van (geestelijke) gezondheid van deze doelgroep zijn daarbij een belangrijke uitdagingen. In een aantal opzichten vormen zij een kwetsbare groep. Zo zijn ouderen relatief vaker eenzaam en hebben zij meer verlieservaringen en meer kans op het krijgen van een chronische ziekte. Psychische klachten en stoornissen (somberheid, depressie, angstklachten) komen dan ook veel voor bij ouderen. Anderzijds vormen ouderen juist een krachtig potentieel voor de samenleving. Zij hebben veel levens- en werkervaring en wijsheid. Ouderen zijn ook vaak bereid om deze ervaringen in te zetten ten behoeve van de samenleving, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. Eén ding is echter duidelijk: om geestelijke gezondheid van ouderen optimaal te bevorderen en hun competenties te benutten is een goede samenwerking tussen relevante organisaties en ouderen zelf van groot belang. Om deze samenwerking tot stand te brengen is door het Trimbos-instituut een nieuwe methodiek ontwikkeld: het grote OGZ-spel. Doel van het Grote OGZ-spel is versterking van de intersectorale samenwerking in een regio gericht op gezondheidsbevordering en preventie van psychische stoornissen bij ouderen. De ontwikkelde methodiek omvat negen stappen met onder andere. werkbezoeken, concept-mapping, draagvlakversterking, het ontwikkelen van een regionaal actieplan.

Het project loopt van 1 september 2002 tot 1 september 2004 en wordt in samenwerking tussen het Trimbos-instituut, GGD Kop van Noord-Holland en de GGD-Rotterdam uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd door het OGZ-fonds

* Ernst Bohlmeijer ebohlmeijer@trimbos.nl Jeannet Kramer jkramer@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Het grote OGZ-spel '
Lees ook