Het huidige onderwijs in Nederland is levensbedreigend voor onze jeugd


Eindhoven, 20110222 -- Stad van Morgen (initiatief van Stichting STIR) maakt zich de grootste zorgen over de scholing en scholen in Nederland. Tijdens een bijeenkomst op 14 april 2011 zal wetenschappelijk, ideologisch, maatschappelijk en economisch in worden gegaan op genoemde stelling. Waarom is de toekomst van onze jonge kinderen en jeugd in groot en zelfs levensgevaar?

De huidige maatschappelijke inrichting verlangt van het onderwijs dat het de kinderen voorbereidt op een arbeidsleven ten behoeve van een economie. Maar een mens bestaat uit veel meer dan alleen het economische belang van een menselijk bestaan. Wetenschap wijst aan dat de mens een gevoelige bron van zuivere energie is die het lichaam zelf benvloedt. Door aanbod van generiek onderwijssysteem wordt deze energie puur geconcentreerd in het hoofd van kinderen. De sociaal, emotionele en spirituele ontwikkelingen van het kind krijgen geen aandacht, en geven na verloop van tijd dramatische consequenties door psychosociale en lichamelijke gezondheidsklachten die het hele leven van de mens benvloeden. Het wordt tijd dat het onderwijs het geheel van de ontwikkeling van het kind ter harte neemt en niet een gedeelte door het kind als authentiek, uniek mens centraal te stellen. Zo zal het onderwijs bij dienen te dragen aan het toekomstgericht oplossen van achterstallig (zelf)bewustzijn waarmee de huidige jongeren te kampen hebben.

Ook de bouwkundige tekortkomingen van de schoolgebouwen zijn de laatste tijd in het nieuws geweest. Al sinds de tweede wereldoorlog is bekend wat het effect is van licht op de mens maar pas anno 2010 wordt er voor het eerst mee ge-experimenteerd in enkele scholen. Ook fijnstof, CO2, stikstofgehaltes, enz. zijn enorm in de klaslokalen en hebben direct en aantoonbaar effect op gedrag (ADHD, onderlinge agressie, gebrek aan concentratie, vermoeidheid, e.d.) en de gezondheid (long- en hartaandoeningen) van kinderen.

Nederland telt 4,9 miljoen jongeren in de leeftijd van 0-25 jaar. Het huidig kabinet geeft jaarlijks structureel meer uit aan sociale en individuele uitkeringen dan aan onderwijs. De kosten van de gezondheidszorg zijn evenredig hoog binnen de jeugd en trekt door voor de rest van hun leven. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. 1 op de 5 jongeren heeft een geregistreerde handicap. Burn-out cijfers zijn in het onderwijs 20%, de zorg 10%. Speciaal onderwijs neemt toe, kinderen kunnen het op sociaal en cognitief niveau niet meer aan. Er is een toename van het stellen van diagnoses en een verbreding van de definities in leer en gedragsproblemen. Er is een landelijke realiteit en verdere tendens van het koppelen van kostbare maar reactieve psychosociale hulpverlening aan huisartsenpraktijken. Er wordt miljarden geinvesteerd in jeugdhulpverlening door provincies en gemeentes dat tot niets leidt, integendeel. Levenslange gezondheid dient van re-actieve hulpverlening naar proactief integraal en vitaal onderwijs te gaan.

Verder is er een toename aan verzuim in het onderwijs en steeds meer ouders die zelf verantwoordelijkheid nemen, alternatieven zoeken in binnen en buitenland, zelf gaan onderwijzen en zich keren tegen de wetten en regels van de overheid. Dit kun je niet oplossen door de consequenties te straffen en beboeten want dat heeft alleen maar een averechts effect. De maatschappij moet zelf verantwoordelijkheid gaan nemen, inzicht krijgen in de problematiek en zich hergroeperen rond proactieve maatregelen.

Stichting STIR heeft een standpunt van transformatieve verandering ingenomen en ontwikkelt o.a. jeugd programma's onder de naam "Vitale scholen" en "Ondernemer van je eigen leven". Daarnaast is de stichting bewust van de vele individuele initiatieven die in het land ontstaan en die elk een doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van het onderwijs. De versnippering is echter zodanig dat de geluiden ongehoord blijven. De stichting beoogt een landelijk platform te vormen om de spontane maar gefragmenteerde, vrijwillige innovatie te bundelen en zich samen te voegen tot een transformatief geheel.

Stad van Morgen organiseert dit landelijke platform. Het congres op 14 april 2011 is bedoeld om elkaar te leren kennen, wetenschap en praktijk aan het woord te laten en samen een eenduidige visie te formuleren die ook daadwerkelijk uitgezet kan worden in de maatschappij ten behoeve van de vitalisering van de jeugd en hun integrale ontwikkeling.

JeanPaul Close


Deel: ' Het huidige onderwijs in Nederland is levensbedreigend voor onze jeugd '
Lees ook