---

Kamervragen en antwoorden
---

Het KL-budget voor civiele scholing van BBT-ers

22-05-2002

Onder verwijzing naar uw brief van 19 april 2002 met kenmerk 2010209320 bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van den Doel.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

1 Is het KL-budget ten behoeve van BBT-ers voor de civiele scholing voor 2002 reeds uitgeput?

Nee, het desbetreffende budget is niet uitgeput.

2 Zo ja, op welke wijze maakt Defensie haar doelstelling dan waar dat BBT-ers tijdens hun contractperiode een civiele scholing kunnen volgen ten behoeve van hun kansen na afloop van hun contractperiode op de arbeidsmarkt?

3 Ziet u een dergelijke maatregel als bevorderend voor de werving van BBT-ers en de betrouwbaarheid van Defensie als werkgever?

4 Welke maatregelen worden genomen om alsnog BBT-ers in de gelegenheid te stellen dat zij civiele scholing kunnen volgen binnen de daarvoor gestelde voorwaarden?

Defensie zorgt er als goed werkgever voor dat BBTers na afloop van hun contract een goede arbeidsmarktpositie hebben. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de BBTers tijdens de dienst opleidingen te laten volgen. Ook vanuit wervingsoogpunt is het belangrijk dat Defensie haar afspraken nakomt. Daarom draagt de landmacht te allen tijde zorg voor voldoende scholingsmogelijkheden voor BBTers. Inmiddels heeft de Koninklijke landmacht maatregelen genomen om het opleidingstraject beter over de contractduur te spreiden en krijgen de BBTers een meer op maat gesneden opleidingstraject aangeboden.

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Het KL-budget voor civiele scholing van BBT-ers '
Lees ook