Gemeente Smallingerland

Het kruispunt nieuwe stijl (22-8-01)

Oogcontact veiliger dan stoplicht

Weggebruikers zoeken contact met elkaar. Dat is de nieuwe verkeerssituatie die momenteel in Drachten op verschillende (drukke) kruispunten is of wordt gerealiseerd. Evenals op andere plaatsen waar al zulke verkeerspleinen zijn, reageren de mensen aanvankelijk onthutst. Wat is in vredesnaam de bedoeling, vraagt men zich af. Is dit veilig? Waarom niet gewoon stoplichten, dan wéét je waar je aan toe bent. Dat is immers wat we onze kinderen leren: 'Als het licht op groen springt, kun je veilig oversteken.' Als dat waar was, zouden er op met stoplichten beveiligde kruisingen nooit ongelukken gebeuren. De statistieken laten een ander beeld zien: er gebeuren juist op deze 'veilige' kruisingen ongelukken met ernstig letsel als gevolg, en er vallen zelfs doden.

Maar hoe moet het dan? Aan de ene kant vragen middenstanders en winkelend publiek om een goede bereikbaarheid van het centrum. 'Laat ons niet eindeloos bij stoplichten wachten,' is de boodschap. Bewoners van rond het centrum gelegen woonwijken klagen over sluipverkeer dat hun straat onveilig maakt. Hoe kun je aan de ene kant de verkeersdoorstroming stimuleren en aan de andere kant zorgen voor veiligheid?

De nieuwe aanpak luidt als volgt.
Stimuleer normaal sociaal contact tussen mensen. Zorg dat weggebruikers niet blindelings vertrouwen op een stoplicht of een zebrapad, maar laat ze oogcontact met elkaar zoeken. Het lijkt eng, maar het werkt. Ook elders in de provincie zijn al zulke verkeerspleinen-nieuwe-stijl, bijvoorbeeld de Brink in Oosterwolde. Tot 1998 was dit een geasfalteerde kruising met voorsorteervakken, voorrangsborden, enz. Ondanks al die verkeersmaatregelen gebeurden er zeker driemaal per jaar ongelukken met ernstig persoonlijk letsel als gevolg. Sinds drie jaar is het één vlakte van rode klinkers zonder verdere verkeersaanduidingen. Er is sinds de herinrichting nog geen letselongeluk gebeurd, terwijl er nog steeds elke dag 4500 auto's over het plein rijden.

Maar al zijn de statistieken hoopvol, voor menigeen is het nu nog een wat angstig avontuur om zo'n verkeersplein-nieuwe-stijl over te steken. Voorlopig zal Drachten nog moeten wennen. Na de zomer, zodra de scholen weer beginnen, komen er daarom nog enige publieksacties om de weggebruikers te attenderen op de nieuwe situaties.

LIJST VAN KRUISPUNTEN-NIEUWE-STIJL:

De volgende kruispunten zijn of worden omgebouwd tot plein: Raai/Zuiderdwarsvaart/Kaden (klaar)
Torenstraat/Drift/Kaden (klaar)
Torenstraat/Vogelzang (klaar)
Laweiplein (wordt opgenomen in een mooi vormgegeven plein)

Daarnaast zijn (of worden) nog drie kruisingen omgebouwd tot rotondes waar fietsers voorrang hebben:
Berglaan/Drift (in uitvoering)
Dwarsvaart/Splitting/Berglaan (werkzaamheden zijn gestart, over ongeveer vijf weken klaar)
Eikesingel/Burg. Wuiteweg (klaar)

Deel: ' Het kruispunt nieuwe stijl gemeente Smallingerland '
Lees ook