Het mysterie van de vrijmetselarij ontrafeld in het nieuwste AO.

Dit jaar viert de vrijmetselarij in Nederland haar 250-jarig bestaan. Geen gezelschap is zo omgeven met geheimzinnigheid en mystiek als de vrijmetselarij. Halve waarheden en aperte leugens over de vrijmetselarij circuleren al eeuwenlang. Deze verhalen ontstaan simpelweg door een gebrek aan kennis over de vrijmetselarij. Daardoor kon de fantasie van menigeen op hol slaan. Wat vrijmetselarij nu precies wel is, valt niet in n zin te beschrijven. De vrijmetselaars betrachten in de regel discretie, al is haar geschiedenis, werkwijze en de sfeer waarin de rituelen worden beleefd niet geheim. De overdreven geheimzinnigheid in het verleden heeft zeker bijgedragen tot achterdocht. In het jaar waarin de vrijmetselarij in Nederland 250 jaar bestaat, poogt dit AO'tje een tipje van de sluier op te lichten, onwaarheden uit de wereld te helpen en de soms op hol geslagen fantasie te beteugelen.

De vrijmetselarij is een van oudste, nog functionerende, broederschappen. Vrijmetselarij is gn godsdienst, gn ideologie of levensbeschouwing en al helemaal gn sekte of een geheim genootschap. Wat is vrijmetselarij dan wel? Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap zijn de drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, zij streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volkeren vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. Dit zijn grote idealen die zijn vastgelegd in de beginselverklaring van de Orde van Vrijmetselaren. Toch is de vrijmetselaar geen wereldvreemde wereldverbeteraar. Vrijmetselaren willen positief en creatief denkende mensen zijn die met beide benen op de grond te staan. Een vrijmetselaar beseft dat hij het niet bij voorbaat beter weet, maar zijn mening moet vergelijken met die van een ander. Iemand die de wijsheid in pacht heeft, is uitgezocht en heeft in de Loge en Orde der Vrijmetselaren niet veel te zoeken.

Het AO 'Vrijmetselarij. 250 jaar in Nederland' (AO 2864) is te bestellen voor 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website: www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962. Of bestel de digitale uitgave van dit AO voor 1,95 (hier worden geen verzendkosten bij gerekend). Abonnees van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestuurd.


IVIO Uitgeverij B.V.
IVIO Uitgeverij brengt sinds 1936 de populair-educatieve Actuele Onderwerpen reeks uit, met als doel hoogwaardige, exclusieve informatie op een objectieve en toegankelijke wijze voor een breed publiek te ontsluiten. Abonnees ontvangen elke twee weken een uitgave over een actueel onderwerp.

Kijk ook op onze website voor andere uitgaven of abonnementen: www.actueleonderwerpen.nl

Deel: ' Het mysterie van de vrijmetselarij ontrafeld in het nieuwste AO '


Lees ook