Het nieuwste magazine van nederland


ROYAL MINIMAG

TILBURG, 20070929 -- Half november 2007 is het zover! Nederland kan dan kennis maken met het nieuwe magazine. In een oplage van ca 250.000 exemplaren en onder begeleiding van een grootse reclamecampagne zal dit magazine zijn weg vinden naar de consument.

De uitgave is bestemd voor eenieder die Nederland een warm hart toedraagt maar zich tevens wereldburger voelt.
Redactioneel kent het magazine een aantal vaste rubrieken zoals de agenda en reportages over ons koningshuis, sporten voor Oranje, mijn ontmoeting met....., wat zeggen de sterren?, etc. etc.
Elke editie kent ook een Oranjekatern wat vooral ingaat op Nederland hoe het land is geworden tot wat het nu is + uitvoerige informatie over ons koningshuis. Het Oranjekatern heeft vooral een grote verzamelwaarde en vormt met enkele bewaarmappen een prachtig naslagwerk.

De doelgroepfocus ligt qua leeftijd tussen 30 en 60 jaar maar het magazine en Oranjekatern zijn voor eenieder interessant; ook voor bijvoorbeeld het onderwijs.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Website: www.royalminimag.eu
E-mail: info@royalminimag.eu
Tel.: 013-5334156 (B. Mutsaers - uitgever/redacteur)
Postadres: Postbus 2081 - 5001 CB - Tilburg


Deel: ' Het nieuwste magazine van nederland '
Lees ook