Nederlands Uitgeversverbond

Seminar Safe publishing op 12 september 2001

Het NUV organiseert, in samenwerking met de VOB en NVPI, op 12 september aanstaande in de Passenger Terminal te Amsterdam het seminar Safe Publishing 2001. Tijdens het seminar komt niet alleen de technische en organisatorische bescherming van elektronisch uit te geven producten aan de orde, maar zal ook de bescherming van de auteursrechten ruime aandacht krijgen. Naast de technische kant van de bescherming zal in dit artikel aandacht worden besteed aan de bescherming van de rechten in de breedste betekenis en zal een aantal ontwikkelingen die hiermee van doen hebben aan bod komen. Zo is er aandacht voor de Monitor Elektronische Producten (MEP) van het NUV, komt het fenomeen Digital Rights Management (DRM) aan de orde en zullen de laatste nieuwtjes op het gebied van de e-books worden aangestipt. Tevens wordt gekeken naar enige organisatorische aspecten van het elektronisch uitgeven en is er aandacht voor nieuwe marketing- en communicatieconcepten.

Deel: ' Het NUV organiseert seminar 'Safe Publishing 2001' '
Lees ook