Het Texas van Nederland ligt er beroerd bij


Kiest u partij voor Friesland op 12 september ?

HEERENVEEN, 20120903 -- Er tekent zich een onheilspellend beeld af van de partijen die iets met het Noorden en de belangen ervan willen doen. Zo heeft GroenLinks laten weten dat de nieuwe weg Dokkum - Garyp voor hen geen optie is. Weten ze in het Haagse wel dat Drachten of Dokkum bestaan? Als het over afstanden gaat, in kilometers of ten opzichte van de kiezer, bij GroenLinks zit je dus goed fout. De volgende Haagse miskleun is er eentje van D66. Die laat zien hoe zij over Fryslân denken. Volgens deze democraten zou de provincie moeten opgaan in een Noordelijk Landsdeel.

In de provincie Fryslân zien we ingrijpende ontwikkelingen op economisch en sociaal vlak. De voorzieningen in deze krimpregio verdienen extra aandacht en de werkgelegenheid moet impulsen krijgen zodat het aantal arbeidsplaatsen weer groeit.

Een goede ontsluiting van de provincie geeft kansen voor de toekomst.

Stop met het weghalen van overheidsfuncties zoals de rechtelijke macht en UWV. Hoogwaardige werkgelegenheid moet ook in Fryslân gewaarborgd zijn.

In feite is het Noorden het Texas van Nederland: gas, olie, zout, drinkwater en aardwarmte zijn de producten die als vanzelfsprekend aan onze bodem worden onttrokken. Hoog tijd, dat daar iets voor terugkomt. We vragen niet meer dan een en fatsoenlijke behandeling door Den Haag met respect voor het Noorden. Vanuit het perspectief van de regio opkomen voor gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder voor Fryslân. Daarvoor staat raadslid voor GemeenteBelangen Heerenveen Dirk Tuithof als nummer 2 op lijst van Nederland Lokaal


Deel: ' Het Texas van Nederland ligt er beroerd bij '


Lees ook