KNMI

Het weer nader verklaard

Warme jaren

(links) Het jaar 1998 was met een afwijking van +0,58 graden wereldwijd het warmste sinds het begin van de metingen en daarmee nog warmer dan 1997. De warmte in 1997 en 1998 kwam deels voor rekening van El Niño, het warme water in het oostelijk deel van de Stille Oceaan. Het jaar 1999 is wereldwijd iets minder warm, maar hoort bij de vijf warmste van de eeuw. De afgelopen ruim twintig jaar was het ieder jaar warmer dan normaal en vooral de laatste jaren waren de afwijkingen groot. De jaren negentig zijn op het noordelijk halfrond de warmste sinds het begin van de waarnemingen in 1860 en de 20e eeuw is de warmste van de laatste duizend jaar.

Ook ons land heeft een serie zeer warme jaren achter de rug. Voor De Bilt is het langjarig gemiddelde 9,4 graden. Met uitzondering van 1996 zaten we daar sinds 1988 meestal ruim boven. Het jaar 1998 was hier met 10,4 een graad warmer dan normaal en 1999 komt ook op circa 10,9 uit en hoort tot de warmste van de eeuw!

Gemiddelde jaartemperatuur in Nederland (normaal 9,4 graden)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 10,3 10,7 10,9 9,5 10,5 9,6 10,6 10,4 8,6 10.3 10,4

Zulke gegevens roepen de vraag op of dit verband houdt met het versterkte broeikaseffect. Het Intergouvernementele Panel (IPCC) van de VN wees in zijn laatste rapport behoedzaam op een waarneembare menselijke invloed op het wereldklimaat. Wereldwijd wordt het steeds waarschijnlijker dat de mens op zijn minst voor een deel bijdraagt aan de sinds eind vorige eeuw opgelopen temperatuur op aarde. In ons land, dat maar een klein gebied van de wereld beslaat, zijn de variaties in temperatuur zó groot, dat het moeilijk is een signaal van de mens vast te stellen. Onderzoek levert wel steeds meer inzicht in de mechanismen achter de klimaatvariaties.

Uit KNMI-onderzoek blijkt dat het warme weer, voor zover het de winter betreft, het gevolg is van afwijkende luchtstromingen. Eenvoudig gesteld woei de wind overheersender uit de milde westhoek en over de relatief warme zee. Die afwijkingen worden primair toegeschreven aan natuurlijke variaties. Dan kan het ook een tijdelijke verandering zijn en zou de temperatuur ook weer een tijd normaler kunnen worden.

Recente onderzoeksresultaten suggereren echter dat het broeikaseffect de luchtstromingen zou kunnen beïnvloeden, maar over de wijze waarop is nog onduidelijkheid. Als de uitkomsten juist zijn zouden de westelijke luchtstromingen zich in de loop van de 21e eeuw verder versterken wat leidt tot een grotere temperatuurstijging in de winter dan eerder voorzien.

* Persbericht klimaatrapport KNMI: Nederland warmer en natter
* Klimaatrapport: de toestand van het klimaat in Nederland 1999 (integraal)

* Broeikaseffect (meer informatie)

Laatste wijziging: 16 december 1999

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI

Deel: ' Het weer 20e eeuw warmste van laatste duizend jaar '
Lees ook