Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het weer nader verklaard

Natte tijden

Gemiddeld valt er in een jaar in ons land ongeveer 760 mm, maar sommige jaren zijn veel natter. Het natste jaar sinds het begin van de neerslagmetingen in het midden van de vorige eeuw is 1998. Het KNMI in De Bilt kreeg toen 1239,6 mm. Op de tweede plaats staat 1965 met 1151,9 mm. In de 20e eeuw waren er nog drie jaren met meer dan 1000 mm: 1966 (1148 mm), 1912 (1027 mm) en 1994 (1025 mm). Landelijk staat het jaarrecord op naam van Vaals met 1382 mm in 1966. In de 19e eeuw was 1852 het natste jaar met 1045 mm in De Bilt.

Gewoonlijk vormen de herfstmaanden de natste periode met gemiddeld over het land 220,0 mm. Toch staat in De Bilt een zomermaand geboekt als de natste sinds het begin van de neerslagwaarnemingen in 1854: augustus 1912 leverde 220,5 mm op. September 1852 komt met 215,0 mm op de tweede plaats en juli 1865 op de derde met 194,0 mm. Kijken we naar de maandsom van alle neerslagstations in ons land dan is Zandvoort recordhouder met 321 mm in oktober 1932.

Langdurige en herhaaldelijk zware regen leidt tot wateroverlast doordat rivieren of beekjes buiten hun oevers treden of het water blijft staan. Zware regen in de stroomgebieden van de Maas en Rijn leidde rond de jaarwisseling 1993/1994 en eind januari 1995 tot hoge waterstanden, watersnood en dreigende dijkdoorbraken. Zo viel er in de laatste week van 1993 bij herhaling 35 tot 45 mm binnen twee dagen. De laatste tien dagen van januari 1995 waren de natste van de eeuw met plaatselijk 100 mm, maar België kreeg nog veel meer. Stroomopwaarts in de Maas viel lokaal 300 mm binnen tien dagen.

Vooral 1998 was een jaar met veel wateroverlast. Zowel de eerste tien dagen van maart als van november waren met resp. 99 en 107 mm in De Bilt recordnat. Op 6 juni noterde Boskoop 92 mm en twee weken daarna kreeg zuidwest-Nederland 100 mm. Dirksland meldde op 14 september 1998 met 134 mm de op drie na grootste dagsom van de 20e eeuw. Op15 september kreeg de Veluwe 50 tot 60 mm. Op 28 oktober viel in de Noordoostpolder en Drenthe 75 tot 90 mm. Ook de eerste twintig dagen van september 2001 waren extreem nat. In Hoek van Holland staat de teller nu al boven 280 mm. Landelijk is deze maand hiermee al de natste september tenminste sinds 1854. Het record was 269 mm in 1998 te Steenbergen. Hoek van Holland was ook in augustus de natste plaats met een maandsom van 216 mm. In twee maanden is hier dus zo'n 500 mm gevallen.

Neerslag in het weer nader verklaard

Index het weer nader verklaard

Laatste wijziging: 21 september 2001

Vragen en reacties:
Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI

Deel: ' Het weer nader verklaard door het KNMI '
Lees ook