Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2001

---

In 2001 is het ziekteverzuim in de bouwnijverheid ten opzichte van 2000 licht gedaald. Vanaf 1998 tot 2000 is het verzuimpercentage gestegen van 4,8 procent tot 5,8 procent. De daling in 2001 tot 5,6 procent is zo gering, dat nog niet van een breuk in de ontwikkeling kan worden gesproken. De daling in 2001 trad zowel bij het bouwplaatspersoneel (van 6,5 naar 6,4 procent) als bij het leidinggevende en administratieve personeel (van 3,1 tot 3,0 procent) op.

Deze en onderstaande gegevens zijn ontleend aan het zojuist gepubliceerde rapport Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2001, uitgebracht door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid te Amsterdam.

De meldingsfrequentie (het gemiddelde aantal ziekmeldingen per werknemer) blijft in 2001 bij het leidinggevende en administratieve personeel gelijk aan 0,51, maar daalt bij het bouwplaatspersoneel van 0,97 tot 0,93.
Bij uitvoerders hebben psychische klachten en hart- en vaatklachten een relatief hoog aandeel hebben in het verzuim. Hieruit blijkt de werkstress waaraan deze beroepsgroep blootstaat. De fysieke belasting van de metselaars blijkt uit het hoge aandeel rugklachten en ledematenklachten.
De afbouwbedrijven hebben in 2001 een hoger verzuimpercentage dan gemiddeld; ook is bij deze bedrijven de meldingsfrequentie relatief hoog. In grote lijnen geldt dat de meldingsfrequentie oploopt naar mate de grootte van het bedrijf toeneemt. Het verzuimpercentage neemt juist af met de grootte van het bedrijf.
In 2001 komt het aantal ziektegevallen, dat de maximale uitkeringsduur van één jaar heeft bereikt, per 100 werknemers voor het leidinggevende en administratieve personeel uit op 0,8 en voor het bouwplaatspersoneel op 1,6. Dit betekent dat in 2001 van 1,6 procent van de bouwplaatswerknemers bepaald moet worden of ze geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en of (gedeeltelijke) reïntegratie in het arbeidsproces mogelijk is.
Zie publicatie: Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2001

Deel: ' Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2001 '
Lees ook