Gemeente Breda

Persberichten

11-02-2003

Heuvel, best practises sociale wijkvisie

De wijk Heuvel in Breda is geselecteerd door de ministeries van VROM en VWS als één van de zes voorbeeldwijken in Nederland, die met hun werkwijze een positieve invulling geven aan de sociale wijkvisie. Deze selectie valt onder het project met de naam best practises sociale wijkvisie. Het doel van dit project is om kennis te halen bij gemeenten die voorop lopen bij het opzetten en uitvoeren van een sociaal-fysieke wijkontwikkeling. Vervolgens wordt deze kennis verspreid onder andere gemeenten en betrokken partijen. De volgende wijken zijn geselecteerd: Heuvel (Breda), Beijum-Oost (Groningen), Malberg (Maastricht), Hoogvliet (Rotterdam), de Mare (Alkmaar) en Oud Krispijn (Dordrecht). Het college is blij met de waardering voor de vernieuwde aanpak in de Heuvel.

Kennis
Het doel van het project best practises sociale wijkvisie is kennis vergaren van de wijze waarop een sociale wijkvisie wordt opgezet en binnen de wijk tot uitvoering komt. De zes geselecteerde wijken zijn alle herstructureringswijken, waarvan verwacht wordt dat de sociale wijkvisie de herstructurering ten goede komt. Hun sociale wijkvisie kenmerkt zich door samenhang tussen de sociale en fysieke ingrepen. Bij de selectie van de wijken is verder gekeken naar een goede wijkanalyse, burgerparticipatie, flexibiliteit en functiemenging, coproducties tussen sociale en fysieke diensten en instellingen en een planning met daarnaast reële doelen voor wat betreft haalbaarheid.

Onderzoek
De geselecteerde wijken worden de komende zes maanden in opdracht van VROM en VWS gevolgd door een extern bureau. De verzamelde kennis wordt vastgelegd in een rapportage, gebaseerd op onder meer interviews, workshops, en het bijwonen van (buurt)bijeenkomsten. De resultaten van het onderzoek worden, samen met nog andere projecten in het kader van de sociaal-fysieke wijkaanpak, gebruikt in diverse programmas binnen het Rijk.

50 wijken aanpak
Het totale VROM/VWS programma sociaal-fysieke wijkaanpak heeft een looptijd van twee jaar. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt voor onder meer het GroteStedenBeleid/ISV2 (2005-2009) en de 50 wijken aanpak. Het ministerie van VROM wil met de 50 wijken aanpak de stedelijke vernieuwing in Nederland een impuls geven door 50 herstructureringswijken aan te wijzen en deze extra aandacht en faciliteiten te geven.

Breda, 11 februari 2003.

Deel: ' Heuvel, best practises sociale wijkvisie Breda '
Lees ook