Driebergen, 2 juni 1999

P E R S U I T N O D I G I N G

HIBIN Algemene Ledenvergadering:

* minisymposium 'Wonen in de 21e eeuw' en

* bekendmaking van 'De Fabrikant van het Jaar 1999'

DATUM : VRIJDAG 4 JUNI 1999, 14.30 uur
LOCATIE : MUSEON, STADHOUDERSLAAN 41 IN DEN HAAG

De brancheorganisatie van Handelaren van Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) nodigt u van harte uit de HIBIN Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze bijeenkomst bestaat uit het minisymposium 'Wonen in de 21e eeuw' en aansluitend de bekendmaking van 'De Fabrikant van het Jaar 1999'. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 4 juni in de congreszaal van het Museon, Stadhouderslaan 41 in Den Haag. Om 14.30 uur opent de voorzitter van de HIBIN, de heer A. Lingen, het minisymposium.

Sprekers en/of onderwerpen tijdens het middagprogramma zijn:
* De heer drs. J.W. Deetman, Burgemeester van Den Haag
* Carel Weeber, architect en initiatiefnemer van 'Het Wilde Wonen'
* Monique van der Reijden, voorlichter van het Perscentrum Wonen Zij zullen ingaan op:

- hoe gaan onze woningen er straks uit zien

- de invloed van overheidsbemoeienis op het ruim en vrij kunnen wonen.
- de manier van wonen in de 21e eeuw,

- woontrends

* De heer A. Lingen, voorzitter HIBIN

* 'De Fabrikant van het Jaar 1999'

'De Fabrikant van het Jaar' is één van de resultaten van een branchebreed onderzoek onder alle HIBIN-leden. Met het onderzoek wil de HIBIN komen tot optimalisatie van de relatie tussen de HIBIN-handel en haar toeleveranciers. In de bijlagen treft u meer informatie aan over dit onderzoek.

HIBIN
Sinds 1905 is de HIBIN, de koepelorganisatie voor de Nederlandse bouwmaterialenhandel. Met 375 aangesloten vestigingen (gewone leden) vertegenwoordigt de HIBIN, als schakel in de bouwkolom, 90 % van de omzet. Tevens telt de HIBIN 100 aangesloten fabrikanten en importeurs (buitengewone leden). Naast belangenbehartiging en informatieverstrekking worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd door een scala van projecten: marktinformatie, communicatie, ketenlogistiek, opleidingen, automatisering, consumentenzaken, milieu en arbomanagement. Momenteel is de HIBIN gevestigd in Driebergen. Eind 1999 verhuist de HIBIN naar een nieuwe locatie in Arnhem.

Met vriendelijke groet,
<<...>>
De heer drs. J.B. Tempelman
Directeur

Meer informatie kunt u krijgen bij:
Mw. Will Goossens van de HIBIN, telefoonnummer 0343-513845

Deel: ' HIBIN ledenvergadering en Minisymposium Wonen in 21e eeuw '
Lees ook