Ingezonden persbericht


Utrecht, 23 oktober 2006

HIER Klimaatreportersreis van start
"Wij willen de gevolgen van klimaatverandering laten zien én Nederland inspireren actie te ondernemen!"

Vandaag vertrekken Beau van Erven Dorens, Wendy Koopman en Arnold Bolwerk naar Nepal om daar de komende twee weken als Klimaatreporter Nederland te informeren over de gevolgen van klimaatverandering in de Himalaya. Zij worden hierin door expeditieleider Marc Cornelissen begeleid. Door de toenemende temperatuurstijging op aarde smelten gletsjers in een steeds hoger tempo wat kan leiden tot overstromingen, modderstromen en vloedgolven. Op lange termijn zal het verdwijnen van deze grote zoetwatervoorraad inhouden dat een groot gedeelte van Azië met een watertekort zal kampen. Maar liefst twee miljard mensen zijn afhankelijk van het water uit de Himalaya.

De klimaatreporterreis
In het kader van de HIER klimaatcampagne zullen de Klimaatreporters projecten bezoeken van Simavi en het Wereld Natuur Fonds. Deze projecten zijn gericht op onderzoek naar, en aanpassing aan, de snel veranderende omstandigheden in de Himalaya. Van dit bezoek zullen zij met weblogs, een video-dagboek en voicemails dagelijks verslag doen op www.hier.nu. Doel hiervan is Nederlanders bewuster te maken van het feit dat klimaatverandering onze aarde snel aan het beïnvloeden is. De gevolgen hiervan zullen zowel maatschappelijk als economisch veel impact hebben op iedereen, ook in Nederland. Maar het is zeker nog niet te laat om het tij te keren. Door hier en nu actie te ondernemen kan iedereen bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Dit kan onder meer door gebruik te maken van zonnepanelen, groen stroom en spaarlampen. Wendy Koopman en Arnold Bolwerk zijn als Klimaatreporters geselecteerd uit ruim 1300 kandidaten. Zij maken hún verslag van deze reis en willen Nederlanders inspireren om actie te ondernemen om zelf een klimaatactie, groot of klein, te doen en bewuster om te gaan met energie. Met hun ervaringen zullen zij via een satelliet verbinding aan Nederland laten zien hoe belangrijk het is dat we het klimaatprobleem niet uit de hand laten lopen.

HIER campagne
Ruim 40 goededoelenorganisaties werken, met steun van de Nationale Postcode Loterij, in een uniek samenwerkingsverband aan de HIER klimaatcampagne. Dit initiatief komt tot stand met 16,3 miljoen, omgerekend het symbolische bedrag van 1 per Nederlander. Met dit bedrag willen zij de problematiek rondom klimaatverandering onder de aandacht brengen en benadrukken dat er wat aan gedaan kan worden, hier en nu. Namens de Nationale Postcode Loterij gaat er tevens een cameraploeg van Endemol mee voor de productie van een reisverslag. Beau van Erven Dorens, presentator van Postcode Loterij Deal or No Deal, verzorgt de presentatie van dit reisverslag.

De projecten
Als eerste bezoeken de Klimaatreporters de komende week projecten van het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds onderzoekt in Nepal de lange termijneffecten van het sneller smelten van gletsjers en helpt de lokale bevolking zich aan te passen hieraan. Het team zal spreken met overlevenden van een eerdere overstroming van het Dig Tsho gletsjermeer. Daarna zullen zij na een zware trekking rond 31 oktober aankomen bij dit op 4365 meter hoogte gelegen meer. Van 3 tot 5 november bezoeken zij een project van Simavi in het zuiden van Nepal. Simavi helpt de bevolking aan schoon drinkwater met zogenaamde "wolkenvangers". Hiermee wordt condensvocht uit wolken omgezet in drinkwater. Andere Nederlandse organisaties die aan de HIER campagne deelnemen en in deze regio samen met lokale organisaties aan klimaatgerelateerde projecten werken zijn Plan Nederland, Oxfam Novib en Unicef.

Meer informatie over de HIER-campagne en de HIER-projecten vindt u op www.hier.nu

Voor live interviews met de Klimaatreporters, foto- / videomateriaal of verdere informatie kunt u contact op nemen met Michel Schuurman via 030-6343476 of pers@hier.nu


---- --

Deel: ' HIER Klimaatreportersreis van start '
Lees ook