Gemeente Hilversum


Hilversum in mei 2000 definitief geen Intercity

Het is niet mogelijk om de intercity´s vanaf mei 2000 te laten stoppen op station Hilversum. Tot die conclusie kwamen NS Reizigers, Railned en NS Railinfrabeheer na een korte studie van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Wethouder Verkeer Bart Heller is vorige week woensdag van het nieuws op de hoogte gebracht. Verkeerswethouder Heller is bijzonder ontstemd over de houding van NS in deze kwestie. Het college laat onderzoeken of juridische stappen richting NS mogelijk zijn.

Juridische stappen
In de raadscommissie Verkeer en Buurt van afgelopen maandag heeft Heller de raadsleden geïnformeerd over het besluit van de NS. De raadscommissie heeft er bij de wethouder op aangedrongen om te gaan onderzoeken of juridische stappen richting NS mogelijk zijn. Het college heeft dit advies ter harte genomen. Het college verwijt de NS dat ze zich in het overleg met de gemeente als een onbetrouwbare partner hebben opgesteld.

Toezeggingen niet nagekomen
Drie weken geleden al heeft Heller samen met oud wethouder Verkeer Erna Weijers de NS verweten dat eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Nu de NS definitief heeft laten weten dat het niet verantwoord is om de intercity in mei 2000 te laten stoppen, herhaalt Heller zijn eerdere kritiek: ¨Maak je met de ene afdeling van NS een afspraak dan draait de andere die even hard weer terug.¨

De wethouder citeerde daarbij uit verschillende brieven die de gemeente sinds het najaar van 1997 van NS heeft ontvangen. Zo schrijft NS Reizigers in juni 1998 dat ¨bij het in exploitiatie nemen van een extra perron op het station Hilversum de IC-treinen in de daluren weer gaan stoppen. (...) Wij gaan ervan uit dat het extra perron snel wordt gerealiseerd en dan het liefst in de toekomst vast uitvoering met twee perronsporen¨. De conclusie van Heller is dat in de brieven toezeggingen zijn gedaan, die later om steeds weer wisselende redenen niet worden nagekomen.

Niet de lusten, wel de lasten
Het college van de gemeente Hilversum vindt, net als de provincie Noord-Holland, dat Hilversum onevenredig wordt benadeeld door de huidige dienstregeling. De gemeente heeft wel de lasten, maar niet de lusten van het treinverkeer. Het college noemt in haar brief van 9 maart aan de president directeur van de NV Nederlandse Spoorwegen, dhr. Den Besten, als voorbeeld de ¨meestentijds gesloten spoorbomen op de overgang Spoorstraat/Larenseweg, de dagelijks levensgevaarlijke situaties veroorzakende halve spoorbomen op de overgang Schoolstraat/Hoge Larenseweg en de tekort schietende bedieningsfrequentie op de stations Hilversum Noord en Hilversum Sportpark.

Actie
Eerder las u op deze pagina de oproep van het college aan de Hilversumse bevolking om suggesties in te dienen voor ludieke acties richting NS. De oproep heeft gehoor gekregen. De intercity leeft onder de Hilversummers. Dat bleek ook al uit de jaarlijkse omnibus-enquête waarin deze problematiek op de tweede plaats komt van zaken die burgers in onze gemeente beroert. De suggesties zijn in de raadscommissie van 22 maart aan de orde geweest.

Verdere toekomst
Of de intercity in de verdere toekomst nog op Hilversum gaat stoppen is onderwerp van een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze studie zal in mei van dit jaar worden afgerond. De besluitvorming hierover loopt via het ministerie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hilversum in mei 2000 definitief geen Intercity '
Lees ook